Bezoek uit Uzbekistan

11
Jul
2022

Een groep van ca. 15 diverse specialisten van het Ministry of Construction van de Wereld Bank en plaatselijke ontwerpbureaus kwam 8 juli langs bij SVP. De deelnemende personen zijn in hun land verantwoordelijk voor nationale en regionale ruimtelijke plannen en stedelijke masterplanning. Er is met elkaar gesproken over hoe we de omgeving en het onderliggende landschap meenemen in de ontwikkeling en met welke wet- en regelgeving we hier in NL te maken hebben. Voornamelijk het inpassen van de fiets (in combinatie met lage parkeernormen) kon op veel interesse en enthousiasme rekenen. Als afsluiting werd een rondleiding op het bureau gegeven en een wandeling door het naburige De Nieuwe Stad in Amersfoort.


Download het bestand