De ruimte van Crailo in vogelvlucht

17 Jun
2021

Het toekomstige woon- en werkgebied tussen Hilversum en Bussum is nu nog afgezonderd, weinig toegankelijk en ietwat geheimzinnig. In de nabije toekomst kun je in dit gebied wonen en werken, in nauwe samenhang met de natuur. Wij ontwerpen deze plek, waar mensen ruimte krijgen om naar eigen inzicht kunnen kunt leven, leren en recreëren. We geven in dit plan ruimte aan de bestaande en nieuwe natuur en biodiversiteit om tot ontwikkeling te komen. Maar we richten ook dit proces samen met Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie zo in dat er ruimte is voor anderen om hun input te geven, om samen te werken met niet alleen de opdrachtgevers, maar ook met toekomstige gebruikers en bewoners. Met de input van de ateliergroep, de duurzaamheidswerkgroep en de open Crailodagen wordt een nieuwe dimensie aan onze plannen gegeven.

Kijk in vogelvlucht naar dit terrein, zoals het nu nog is en verheug je op de ruimte die wij maken en geven.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten