Ecologisch wonen in Olst

9 Mar
2021

Platform31 heeft in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar ecologische wooninitiatieven in Nederland. Het beschrijft de ontwikkeling van ‘ecologisch wonen en ecologische woonzones’ aan de hand van zes voorbeelden in de praktijk, waaronder ons plan Olstergaard.

Onder de nieuwe bewoners is een grote variatie aan doelgroepen die hier willen wonen. Ouderen in een CPO-project Grijs en Groen en verschillende bewoners van tiny-houses zorgen voor diversiteit in de toekomstige buurt. De sociale cohesie wordt gestimuleerd door samen plekken in te richten met collectieve voorzieningen en het voedsellandschap te beheren. De verwachting is dat de levenskwaliteit van Olstergaard door de sociale cohesie en groene leefomgeving wordt vergroot. Typische kenmerken van een gezonde stad.

Maar er zijn nog meer kenmerken voor een gezonde leefomgeving: “Voor de gemeente Olst-Wijhe zijn natuurinclusief en een sociale cohesie een kernwaarde in de ontwikkeling van Olstergaard en dragen ze bij aan een gezonde leefomgeving. Natuurinclusief betekent dat zowel de inrichting van de wijk als de bouw van de huizen een plek aan mens én natuur moet bieden. […] De gemeente wil dit bereiken door eisen testellen bij de omgeving, zoals het creëren van een voedsellandschap, verplicht stellen van een zwaluwnest of andere natuurinclusieve maatregelen op het huis en het verbieden van gebruik van pesticiden.” Aldus het onderzoek van Platform 31.

 

Olstergaard is in samenwerking met Gemeente Olst-Wijhe, Adviesbureau Haver Droeze en Ecogroen en de toekomstige bewoners ontworpen. Het onderzoek van Platform31 is hier te lezen.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten