Gescheiden maar toch onder één dak

30 Aug
2021

Vorige week in een artikel in de Volkskrant ‘Gescheiden maar toch onder één dak, want er is geen woning te vinden’, een schrijnend verhaal over de dagelijkse gang van zaken en gevolgen voor ouder en kind. Een mediator, advocaat en makelaar hebben dit probleem én mogelijke oplossingen bij hun Gemeente Velsen aangekaart. En er zijn steeds méér gemeenten die zich bewust zijn van deze specifieke doelgroep 'spoedzoekers'.

SVP pleit voor een woonvisie op lange termijn. Echter, soms kan een korte termijn-oplossing zorgen voor voortschrijdend inzicht om een lange termijn visie te staven.
Het toepassen van flexwoningen, bestaande uit modulaire elementen, is een mogelijkheid voor het aanpakken van het actuele probleem zoals geschetst in het artikel. Als architect kennen wij inmiddels de mogelijkheden én succesverhalen hiervan.

Spoedzoekers op de woningmarkt, passen zij in het SVP thema 'Betaalbaar en Opschaalbaar? Wat vindt de markt?

Lees hier het artikel in Volkskrant.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten