Gewonnen tender Kernhem Noord in Ede

27
Jun
2022

In opdracht van Gemeente Ede mogen wij samen met Land-id het Ambitiedocument voor Kernhem Noord maken, een nieuwe wijk van circa 1800-3000 woningen. Het Ambitiedocument wordt verder uitgewerkt in een ontwikkelplan. De locatie beslaat circa 100ha en heeft een bijzondere landschappelijke setting. Door het opstellen van verschillende ruimtelijke varianten onderzoeken we de potentie van het gebied. In deze varianten spelen thema’s als waterberging, landschappelijke structuren, biodiversiteit, identiteit, bebouwingsdichtheid, voedselverbouwing en mobiliteit een rol. De vijf leidende principes in de recent vastgesteld Omgevingsvisie zetten we in als toetsingskader bij de beoordeling van de verschillende varianten.

Door middel van onze ‘Pressurecooker’ methodiek gaan we samen met de diverse stakeholders aan de slag de komende tijd om verschillende varianten komen maar die ook te beoordelen met behulp van een telraam die gebaseerd is op de pijlers uit de Omgevingsvisie. In één van deze sessies zal ook het expertteam aanschuiven met experts op het gebied van mobiliteit; Minze Walvius, trends en ontwikkeling; Justien Marseille en ecologie; Marko Sinke. En uiteraard gaan wij ook in gesprek met de huidige gebruikers en omwonenden van het gebied. Ede heeft al veel bijzondere gebieden de afgelopen jaren ontwikkeld, met Kernhem Noord gaan we hier een volgende bijzondere woonomgeving aan toevoegen.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten