Groen-blauw detail

23 Dec
2020

De driehoekige locatie ingeklemd tussen de A1 en een drukke provinciale weg, die wij nu kennen als Stadstuin, was ooit het laatste onbebouwde stukje van de wijk Nieuwland in Amersfoor. Er lag vanuit de ontwikkeling van de wijk een enorm gronddepot. Nieuwland is gebouwd met hoge duurzaamheidsambities en Stadstuin is een vroeg voorbeeld van klimaatbestendig ontwerpen.

Vooral het oppervlak aan groen en minimum m2 aan verharding is een goed voorbeeld van klimaatbestendig. In samenwerking met Jeroen Heij van Adviesbureau Haver Droeze zijn er slimme oplossingen verzonnen om regenwater te bergen en op natuurlijke, bovengrondse wijze af te voeren in de wijk. Bij een wateroverschot staan de greppels vol, iets wat de laatste jaren steeds vaker gebeurt. Water in de wijk zien wij als een grote woonkwaliteit, maar ook de biodiversiteit die ontstaat door de begroeiing en beplanting rond de greppels zorgt voor een betere woonbeleving.

Jeroen Heij, van Haver Droeze verteld: “Het is mooi om als bewoner in je directe omgeving het weer van alledag en de seizoenen te beleven. Het voorjaar met veel activiteit van vogels en insecten, de zomer, waarbij al het groen en de greppels moeiteloos een hevige bui kunnen opvangen, de herfst met de vele kleuren en rust in de winter. Al leent het glooiende park zich uitstekend voor sleetje rijden als het heeft gesneeuwd. De vele bomen, gaatjes en kieren in het veld tussen de rotsen van de caanyon en  nestkasten in de woningen bieden goede overwintering mogelijkheden voor allerlei dieren.”Het park met de inmiddels volwassen bomen zorgt ook voor verkoeling op een warme, zomerse dag. Op deze manier was Stadstuin met dit klimaatbestendig ontwerp, ondanks dat het ruim 20 jaar geleden is ontworpen, zijn tijd ver vooruit.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten