Schrijf je in voor 'Industrieel Bouwen - Crisisproduct of Gamechanger'

24
Aug
2022

Industrieel bouwen wordt steeds vaker genoemd als dé oplossing voor de woningnood. Woningfabrieken en modulaire woonconcepten schieten als paddenstoelen uit de grond om hun steentje bij te dragen. Dit wordt gevoed door het sterk groeiende besef dat het ‘allemaal heel anders moet’, willen we kunnen voldoen aan de grote uitdagingen waar de bouwsector voor staat op het gebied van productiecapaciteit, betaalbaarheid en milieu impact. Hiermee is een aanvankelijk argwanende houding, tegenover woningen uit de fabriek, in korte tijd omgeslagen naar een verwachtingsvolle blik.

Op woensdagavond 14 september organiseert SVP Architectuur en Stedenbouw in samenwerking met FASadE een Architectuurcafé over dit thema. We nodigen je uit om hierbij aanwezig te zijn om samen een open discussie te voeren over onder andere de volgende vragen:

Is industrieel bouwen écht het antwoord op de urgente vragen van deze tijd? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? 
Lukt dit met meerdere innovatieve oplossingen en systemen naast elkaar?
Of komt de echte innovatie pas tot stand wanneer kennis wordt gedeeld en er verregaande samenwerking plaatsvindt?

Drie sprekers zorgen voor inspiratie en belichten dit actuele onderwerp elk vanuit hun eigen perspectief:

- Marcel Steeghs, architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw

- Rik Hulsman van MorgenWonen (VolkerWessels)

- Jan Noorda van Lister Buildings

Schrijf je in via deze link: aanmelding Industrieel Bouwen

Tot ziens op 14 september in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort!

Download het bestand