Methode voor werkbare kavels

8 Jul
2021

Het woningtekort is historisch hoog en het is noodzakelijk de woningvoorraad niet alleen te vernieuwen maar ook fors uit te breiden. Maar hoe doe je dit efficiënt qua proces en inhoud? En hoe maak je een goed product om in te leven dat ook nog betaalbaar is? Corporaties in Amsterdam lopen vaak aan tegen uitgangspunten van de gemeente waar ze niet mee uit de voeten kunnen wat leidt tot een tijdrovend proces.

SVP heeft samen met collega bureaus LEVS architecten en ANA architecten in opdracht van Ymere en de Gemeente Amsterdam een methode ontwikkeld om in een compact proces te komen tot uitgangspunten en spelregels voor een ontwikkelkavel die zo zijn opgesteld dat het beoogde woonprogramma er efficiënt en betaalbaar in kan worden gerealiseerd. Met behulp van het ‘dialoogwiel’ wordt gelijk, op verschillende schaalniveaus, duidelijk waar voor de verschillende partijen de nadruk ligt en dus ook waar de verschillen liggen.

Deze methodes zijn ontwikkeld voor Amsterdam maar kunnen ook als samenwerkingstool voor opgaves in andere gemeenten worden toegepast. Nieuwsgierig? Neem contact op met Esther Vlaswinkel.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten