Ontwerpen aan het kruispunt om de hoek

11 Apr
2022

We denken mee over het kruispunt bij ons op de hoek waar ook onze stamkroeg (Kafe Van Zanten) ligt! Omdat de binnenstad van Amersfoort sinds 1,5 jaar autoluw is, komt er minder verkeer de binnenstad in. Dit betekent dat op dit kruispunt St. Joseph ruimte ontstaat om de situatie te verbeteren. Enkele buren hebben het initiatief genomen om een ontwerp te maken voor dit gebeid. SVP Architectuur en Stedenbouw denkt mee als betrokkene/buurtbewoner.

Samen met omwonenden van het kruispunt zijn er nu twee avonden geweest om te kijken naar wat er beter kan en zijn ideeën gepresenteerd voor mogelijke oplossingen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad. In samenwerking met het Bureau voor Gebiedscommunicatie zijn deze avonden georganiseerd en een succes geworden. Er zijn genoeg ideeën om het kruispunt veiliger en gebruikersvriendelijker te maken. Inmiddels liggen er drie modellen en is er een hele hoop enthousiasme om het kruispunt aan te pakken, ook van onze kant!

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten