Ontwerpoverleg over mobiliteit

3 Jun
2021

Intern hebben wij elke week een ‘ontwerpoverleg’. In de breedste zin van het woord hebben wij het over ontwerpen, van onzelf of collega bureaus, we presenteren afgeronde projecten aan elkaar of brainstormen over projecten die nog maar net begonnen zijn. We bespreken problemen waar we tegen aanlopen in het proces of zoomen in op ingewikkelde technische details.


Eén keer per maand staat ook een actueel thema centraal. Laatst bijvoorbeeld, vertelde Minze Walvius van Advier over mobiliteit. Advier is een vaste partner van SVP als het gaat om  opgaves waarin gevraagd wordt om een nieuwe visie op mobiliteit, zoals bijvoorbeeld bij Buurtschap Crailo. Maar ook onze recente studie naar het realiseren van buurthubs in de bestaande stad in verschillende typen wijken in Utrecht is een project waarin SVP en Advier de afgelopen tijd intensief hebben samengewerkt. Minze gaf tijdens het ontwerpoverleg alle ontwerpers bij SVP een kijkje in zijn expertise en zette ons weer op scherp als het gaat om wat het oplevert als wij als ontwerpers minder ruimte ontwerpen voor de auto zodat er meer ruimte ontstaat voor kwaliteit. Dank Minze!  

Laatste nieuwsberichten