Plan PWA Kazerne in Gouda positief ontvangen

20 May
2021

Als bureau verbinden wij alles en iedereen. Bewonersparticipatie speelt in veel plannen van SVP een grote rol. In Gouda is in samenwerking met De Wijde Blik een proces georganiseerd waarin veel ruimte is voor de input van omwonenden en van toekomstige bewoners. En met die input is ook écht wat gedaan, plannen zijn aangepast en beter geworden. Het resultaat is dat na de inloopdag - coronaproof buiten  op het voormalig kazerneterrein-  en de uitgevoerde online enquête omwonenden veel vertrouwen hebben in de uitwerking van het woningbouwplan. De helft van de deelnemers aan de peiling gaf concrete ideeën mee over de inrichting, zoals bankjes en speelgelegenheden, of over de invulling van buurtvoorzieningen. Driekwart van de deelnemers aan de peiling heeft zelf interesse om op deze plek te wonen, een mooier compliment kunnen we niet krijgen!  

Voor de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda hebben SVP en CROSS Architecture een stedenbouwkundige visie opgesteld en wordt het terrein de komende jaren door Vink Bouw en OPEN development getransformeerd tot een aantrekkelijke groene woonomgeving met circa 220 nieuwbouw woningen voor diverse doelgroepen.

Laatste nieuwsberichten