Stadstuin: een wijk die zijn tijd ver vooruit was

11
Apr
2019

Bijna twintig jaar geleden kregen wij de vraag om een driehoekige locatie ingeklemd tussen de A1 en drukke provinciale weg te transformeren tot een woonwijk. Geluid was niet het enige probleem, aan de andere zijde lag een hoogspanningszone, er moesten nog de nodige functies ingepast worden zoals een schietbaan en er was een groot grondoverschot . Kortom, lekker ingewikkeld, precies zoals we het graag hebben.

De uitgangssituatie had zoveel beperkingen dat door SVP is gezocht naar de wijk van de toekomst. De woningen zijn, evenals de schietbaan, geïntegreerd in de geluidswal en vooruitlopend op wettelijke verruiming zijn dove gevels toegepast. Alle woningen, ook de sociale woningbouw, hebben een gebouwde parkeeroplossing. Deze ligt bovengronds en met het grondoverschot is een parklandschap aangelegd het parkeren uit het zicht is opgelost.
Er is een klimaatbestendige inrichting toegepast, met minimale verharding en infiltratieplekken en zonnepanelen op het dak. Nu heel gewoon, maar toen heel bijzonder.

Je kunt met eigen ogen zien dat deze plek een echte wijk van de toekomst was, de wijk oogt nog steeds modern en eigentijds.

P.S. een van onze collega’s woont met veel plezier in Stadstuin!

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten