Symposium ‘Samen bouwen aan een groene toekomst’

24
Oct
2022

Al doende leert men. Dat is de conclusie aan het einde van het Symposium ‘Samen bouwen aan een groene toekomst’. Vijf jaar lang jaar heeft Provincie Noord-Brabant, met onder meer de Vogelbescherming Nederland, verspreid over de grote steden, neststenen en vleermuiskasten bij nieuwbouw of renovatie projecten. En met succes, de dieren zijn onderdeel geworden van de wijk. Stefan Vreugdenhil van Vogelbescherming Nederland is trots op wat er bereikt is: ‘’Het concept natuurinclusief bouwen is echt omarmd. Niet alleen in Brabant, ook landelijk.”

Architect Marcel Steeghs van SVP was één van de sprekers. Hij ging specifiek in op de mogelijkheden die ontstaan wanneer natuurinclusief bouwen een integraal onderdeel van het ontwerpproces wordt. Met de juiste kennis en mindset kunnen, met bescheiden investeringen, ingrepen in bouwprojecten gedaan worden waarbij hun betekenis voor de natuur sterk toeneemt. Hij liet o.a. ons project Transitorium in Zwolle zien waarbij een zeer groot winterverblijf voor vleermuizen is gerealiseerd in de spouw en de kap van het woongebouw.

Download het bestand
natuurinclusief vogelbescherming vleermuizen zwolle svp architecuur stedenbouw stedebouw woningbouw transitorium zwolle