Verdichting in naoorlogse wijken

2
Feb
2023

Gemeente Amsterdam heeft een aantal bureaus gevraagd voor het ontwerpend onderzoek naar verdichting in naoorlogse wijken.

Amsterdam groeit, en de vraag is waar in de stad ruimte moet worden geboden aan nieuwe woningen, groen en voorzieningen. SVP werd gevraagd de Bijlmer in Amsterdam, stadsdeel Zuidoost onder de loep te nemen.

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat de potentie is van de zogenaamde Bijlmer-dreven, voor het ontwikkelen van een ‘nieuwe stedelijkheid’, met meer ‘stad’ én meer ‘landschap’. Hoe kan de dreef, nu een verhoogde autoweg die buurten van elkaar scheidt, transformeren in een stedelijk en publiek domein dat buurten met elkaar verbindt? Hoe kan de dreef, die zo kenmerkend is voor de Bijlmer, een nieuwe, duurzame betekenis krijgen? Verdichting langs de dreven is een kans om dit gezicht van de Bijlmer beter zichtbaar te maken. Door de dreven te zien als een podium voor de typisch Bijlmerse culturele rijkdom wordt de Bijlmer geen generieke ‘gridstad’, maar een stuk stad dat je nergens anders in de metropoolregio tegenkomt. De combinatie van een onderzoek en ontwerp geeft de kans om onze schat aan ideeën te onderzoeken, ruimtelijk te testen en vervolgens natuurlijk prachtig te verbeelden!

Op 2 februari presenteerden wij ons resultaat op het symposium ‘Bouwen aan de buurt ’ aan de gemeente Amsterdam.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten

stedenbouw verdichting stedelijk ontwerpendonderzoek amsterdam bijlmer drevenstudie