Award Label
Winaars prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
Award Label
Winaars prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
overzicht projecten

Onder de Zeeuwse Zon

Combinatie van mossel-en zonne-energieproductie in een adaptief landschap

Nieuw oppervlakte op zee creëren

Uit de ingezonden visies is Onder de Zeeuwse zon als winnaar uit de bus gekomen bij de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Samen met Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans BV en Wageningen Marine Research zal SVP dit project loslaten in de Zeeuwse wateren. Bij de prijsvraag vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie. Zoals de naam al doet vermoeden zal het plan zich richten op de wateren van Zeeland. Het is een combinatie van mosselteelt en zonne-energieproductie in een nieuw adaptief landschap. Adaptief betekent: aangepast voor een specifieke omstandigheid. Per locatie gaan we samen met betrokken partijen een gesprek aan over de landschappelijke inpassing. Door natuur-inclusieve drijvende eilanden te ontwikkelen waar, boven water zonne-energie wordt opgewekt en onder water, mosselen worden gekweekt maken we optimaal gebruik van de ruimte in de Zeeuwse wateren. Het idee draagt bij aan de energietransitie door lokaal schone energie te leveren zonder aanspraak te maken op schaars landoppervlak. Ons land heeft een historie in het maken van landschappen en dit is een kans om onze status als innovatief (Zee)land opnieuw waar te maken.

Voordelen voor mens en natuur

Naast dat dit plan de sleuteloplossing is voor de ruimtelijke dilemma’s op land en op zee, wordt er ook een geïntegreerd systeem aangeboden voor duurzaam voedsel, lokale energievoorziening en waardevolle natuur.
Mosselen versterken het ecosysteem en de waterkwaliteit met hun zuiverende eigenschappen. Maar er is ook een kans om bestaande educatie en toerisme locaties uit te breiden met exhibities over duurzaamheid. De kansen voor de energietransitie en de mosselvisserijsector zijn onbegrensd. Dit maakt van Zeeland de koploper en het wereldlaboratorium voor samenwerking van het eco-, voedsel-, en energiesysteem. Een concept dat aansluit bij de Nederlandse maritieme traditie.

<quote_02>"Een vindingrijk en mooi afgebakend voorstel,waarin mosselteelt wordt gecombineerd metde productie van zonne-energie"<quote_02><quote_author_02>- jury Energielandschap van de toekomst<quote_author_02>

SVP_onder_de_zeeuwse_zon_Middelburg_principe_schets

Stappenplan voor de toekomst

Hoewel we globaal denken, beginnen we lokaal. Kleinschalig, met een niet commercieel voorbeeldproject in de binnenhaven van Neeltje Jans waarbij hangcultuurmosselen worden gekweekt naast drijvende zonneplatformen. Een essentiële stap met als doel de combinatie van de twee technologieën te optimaliseren en om stakeholders te laten zien wat het idee voor hen kan betekenen.
In de tweede uitvoeringsstap ligt de nadruk op de uitwerking en implementatie van een locatie-specifiek ontwerp van de combinatie van energie-, mosselproductie en de landschappelijke inpassing ervan.
In de laatste stap worden drijvende zonneproductieplatformen gecombineerd met offshore mosselproductie. Dit idee past goed in de visie van meervoudig ruimtegebruik voor de Noordzee.

SVP_onder_de_zeeuwse_zon_Middelburg_uitleg_toekomst_Planet_profit_people
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Nog meer zien van SVP?

Onderzoek
Alle projecten
Stedenbouw
Gebiedsvisie
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person