Thema

De stad van de Toekomst

Hoe ziet de stad er in de toekomst uit? SVP ziet de grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en vereenzaming, de energietransitie, klimaatverandering maar ook veranderende mobiliteit en technologische ontwikkelingen als opgaven waar wij als ontwerpers een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Met een integrale blik, frisse ideeën en bewust buiten gebaande paden tredend, onderzoekt SVP hoe de stad van de toekomst eruit kan zien. Dat doen we binnen concrete projecten, maar ook in onderzoeken en prijsvragen. Het is onze nieuwsgierigheid en de constante drive om oplossingen te zoeken voor complexe opgaven die ons daarbij drijft, en de wetenschap dat het altijd anders en beter kan. Met een gezonde dosis realisme maar ook door soms verrassende nieuwe wegen in te slaan en te zoeken naar cross-overs komen wij tot nieuwe ontwerpoplossingen, nieuwe werkwijzen en een nieuw vocabulaire voor de stad. De komende maanden zullen wij u meenemen in onze verworven inzichten.

Gerelateerde nieuws