Thema

Gezonde Stad

Nu het nieuws al een jaar gedomineerd wordt door corona en gesprekken over gezondheid, zijn we ons nog bewuster van het belang van het ontwerpen van gezonde steden- en leefomgevingen en gezonde (zorg)gebouwen. Ook met de invoering van de nieuwe Omgevingswet is gezondheid een zeer actueel thema.

Een goed doordacht ontwerp van de gebouwde omgeving en (zorg)gebouwen draagt bij aan gezond stedelijk leven en dus aan de gezondheid van mensen. De ontwerpers van SVP werken aan gezonde stadswijken, ziekenhuisomgevingen en bijzondere woon-zorgconcepten in bestaande en nieuwe gebouwen. Leef- en gebruiksruimtes waar sociale contacten en ontmoeting centraal staan en die uitnodigen tot bewegen. Met dit thema duiken wij in de gezonde ontwerpen van SVP.

Gerelateerde nieuws