Thema

Ruimte maken, ruimte geven

Ruimte maken is voor ons als ontwerpers vanzelfsprekend, dat is waar we voor zijn opgeleid. We doen het vanuit onze kennis maar ook vaak vanuit onze intuïtie, met als doel de wereld om ons heen voor iedereen een stukje beter te maken. Als stedenbouwkundigen, architecten en bouwkundige kijken wij ieder met onze eigen bril op naar de opgaven. Hoe groot, klein, complex of internationaal ze ook zijn.
Naast ruimte maken zijn wij een groot deel van de dag ook bezig met ruimte geven. Wij ontwerpen plekken waar mensen ruimte krijgen om naar eigen inzicht kunnen kunt leven, leren en recreëren. We geven in onze plannen ruimte aan natuur en biodiversiteit om tot ontwikkeling te komen. Maar we richten ook onze processen zo in dat er ruimte is voor anderen om hun input te geven, om samen te werken met niet alleen opdrachtgevers, maar ook met toekomstige gebruikers en bewoners. Juist deze ‘ruimte’ in het proces maakt onze plannen beter. En zo kunnen we de ruimte teruggeven aan de mensen die er uiteindelijk gebruik van gaan maken.

Gerelateerde nieuws