Thema

Stationsknopen

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, vooral in de grote steden. Rondom veel stationsknopen is nog wel ruimte voor verdichting. Dat zien veel partijen en dat ziet de overheid. Het is niet voor niets dat de provincie Noord-Holland geld uittrekt voor het mogelijk maken van woningbouw bij twee stations in Zaanstad. Ook op de lijst met sleutelprojecten van Metropoolregio Amsterdam staan meerdere stationsknopen. Door de combinatie van meer woningen in stationsgebieden kan ruimte in het stedelijk gebied optimaal worden gebruikt en het openbaar vervoer maximaal benut.

Dat betekent niet dat stationsknopen eenvoudige opgaven zijn. Het zijn gebieden waar infrastructuur domineert en waar reizigerstromen als spaghetti verknoopt zijn. Veel loopt door elkaar heen, voetgangers, fietsers, automobilisten en natuurlijk verschillende mogelijkheden van openbaar vervoer. Reizigers vertrekken, komen aan of reizen juist door. Het zijn dynamische plekken waar voorzieningen zijn en waar gewerkt wordt. Perfecte duurzame woongebieden dus. Stationsgebieden vragen om een integrale aanpak en om een visie waarbij op verschillende schaalniveaus ontworpen wordt met oog voor veel verschillende stakeholders. Het is dus niet vreemd dat SVP veel gevraagd wordt voor dit soort plekken, want het is geen geheim dat wij van complexe opgaves houden. Complex klinkt als moeilijk, maar zo zien wij dat niet. Hoe meer ‘in de knoop’, hoe uitdagender wij het vinden om een passende oplossing te zoeken. En er komt altijd een goede oplossing, ook als die heel ver weg lijkt.

Gerelateerde nieuws