Gezondheid in nieuwe woongebieden

13
Feb
2024

Stedelijk wonen in een uitgesproken groene woonwijk, een contradictie of goed te realiseren? Hoe komt gezondheid terug in nieuwe woongebieden?

Naar aanleiding van het thema ‘Gezonde openbare ruimte’ in het magazine Stadswerk hebben SVP partner Tibor Kis en Sander Rombout van Copijn Landschapsarchitecten in een interview hun kijk op dit actuele thema gegeven aan de hand van ons gezamenlijke project BuitenStad in Hoorn.

Lees het antwoord op de vraag via de download hieronder.

magazine Stadswerk

Download het bestand
stadswerk binnenstedelijk svp architectuur stedenbouw gezondheid verstedelijking vergroening mobiliteit