Visie

SVP creëert ruimte om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. Ons doel is leefomgevingen maken die geliefd zijn bij gebruikers en die duurzaam en gezond zijn. Onze intrinsieke nieuwsgierigheid naar het doen en laten van mensen motiveert ons. Wij maken gebieden en gebouwen die mensen ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en stimuleren om zich te ontplooien. Wij ontwerpen niet alleen voor het nu. Als ontwerpers dragen wij verantwoordelijkheid voor de toekomst. Daarom verbinden wij altijd de korte aan de lange termijn.
Visie

Alles en iedereen met elkaar verbinden

Een brede en open blik kenmerkt ons bij SVP. In alles wat we doen. Of we nu met een groot- of kleinschalig ontwerptraject bezig zijn. Iets wat we al vaker in handen hebben gehad of een volstrekt nieuwe vraag. We integreren al onze nieuw verworven inzichten, vier decennia ervaring, persoonlijke kracht en kennis in alles wat we doen. Het is een no-brainer dat er binnen ons bureau kruisbestuiving plaatsvindt tussen stedenbouw en architectuur. Het maakt onze plannen beter, completer, waardevoller. En het leidt tot wederzijds respect, want alleen dan haal je het beste uit elkaar.

Wij lopen al veertig jaar mee in het ontwerpvak. De wereld – en onze wereld daarom ook – is in de afgelopen decennia veranderd: complexer geworden, er zijn meer partijen betrokken bij projecten, de burger is mondiger geworden, de lokale politiek is nu ook echt lokale politiek en de aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en het milieu neemt tegenwoordig een essentiële en vanzelfsprekende plek in, uiteraard ook bij ons.

"Complex klinkt misschien als moeilijk, maar zo zien wij dat niet"

Door onze geïntegreerde aanpak wordt alles beter

Wij zijn bevoorrecht met een team van architecten, landschapsarchitecten én stedenbouwkundigen onder één dak. Met verschillende nationaliteiten en verschillende karakters. Zelf weten we niet beter, vinden we dit de normaalste zaak van de wereld. Maar zo vanzelfsprekend is dit niet, dat beseffen we ook. Die kruisbestuiving maakt onze plannen beter, completer en waardevoller.

We stoppen niet voordat iedereen aan boord is

Kenmerkend voor onze werkwijze is onze brede en open blik in alles wat we doen. We gaan tot het uiterste om iedereen te ‘horen’, te betrekken en luisteren zorgvuldig. Net zo lang tot er wederzijds begrip is voor elkaars standpunten, we kruipen in de huid van degenen voor wie we het doen. We zien het als onze taak om ook het beste te halen uit alle partners die betrokken zijn bij het realiseren van een nieuwe leefomgeving.
Ontwerpen doen we niet voor onszelf, maar voor de mensen die in onze plannen zullen gaan wonen, werken, leren en recreëren. Leven dus. Deze en volgende generaties. Daarvan zijn we diep doordrongen. Alles valt of staat daarom met draagvlak van de toekomstige bewoners, de gemeente of van de buurt bijvoorbeeld. Met zogeheten SVP Pressure cookers, die we inzetten op strategische momenten in het proces, halen wij het beste uit de betrokken partijen én onszelf.

Afbeelding pressure cooker
Boven schema van de SVP Pressurecooker, onder tijdens een SVP Pressurecooker.
Afbeelding SVP werknemers aan de slag


Kom maar door met die complexe klus

Complex klinkt misschien als moeilijk, maar zo zien wij dat niet. Bij ons gaat het dan juist stromen. Het kan betekenen dat we alle tegenstrijdige belangen op een goede manier samenbrengen. Of dat we slimme ideeën verzinnen om binnen de financiële kaders te blijven van onze opdracht, maar wel een verrassend en aansprekend ontwerp voorstellen. Er komt altijd een goede oplossing, ook als die heel ver weg lijkt.

Simpelweg bedoeld om te bouwen

Ons vakmanschap maakt dat wat wij tekenen, ook gebouwd kan worden. Oogstrelend zal zijn. Echte schoonheid zit in het detail. Dat geldt voor vandaag, maar wat ons betreft ook over 100 jaar. Zolang moet een gebouw minstens staan, vinden wij. Deze tijden waarin er voortdurend nieuwe duurzamere materialen, technieken en constructiemethoden worden ontwikkeld, voeden onze onbegrensde nieuwsgierigheid en leergierigheid. BIM is een vanzelfsprekende werkwijze bij ons en helpt ons in het vakmanschap. BIM is een breed begrip en iedereen geeft er een andere invulling aan. Wij stemmen de wensen af op de opdrachtgevers en/of bouwers en maken vooraf goede afspraken over de verwachtingen.

Verkennen van ongebaande paden

Wat in de ruim dertig jaar dat SVP bestaat niet is veranderd, is dat we dromers zijn gebleven en zullen blijven. Ook in de komende dertig jaar of meer. Ja, ook wij hebben visioenen van toekomstbestendige steden, prachtige buurten en flexibele gebouwen waar wij trots langs kunnen lopen. Maar onze dromen gaan nog verder, naar leefomgevingen in de toekomst waarvan je je nu nog haast geen voorstelling kunt maken. We houden er van de verbeelding dichterbij te brengen met onze ruimtelijke visies. Klinkt dat complex? Welnee, het is de enige manier waarop wij het kunnen. En willen. En doen. Want daar wordt alles en iedereen beter van. Elke keer weer wat meer.