Onderzoek

Permanent nieuwsgierig

De wereld om ons heen is constant in beweging. Om in onze plannen een goed antwoord te hebben op de veranderende maatschappelijke context vinden wij het belangrijk om permanent te leren en te innoveren. We zijn nieuwsgierig naar het doen en laten van mensen en dat motiveert ons.  Bij elk project doen we nieuwe ervaring en kennis op die we weer kunnen inzetten bij een volgende opgave. En we onderzoeken zelf.

Powerhouses
Verdichting Bijlmer dreven

Gemeente Amsterdam heeft SVP gevraagd ontwerpend onderzoek te doen naar verdichting in de na-oorlogse wijk de Bijlmer. Doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling van een ‘nieuwe stedelijkheid’ in de Bijlmer zichtbaar te maken, met meer stad én meer landschap. De combinatie van onderzoek en ontwerp geeft de kans om over een aanlokkelijke toekomst van de dreven te ‘dromen’.

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Arrow Icon Next
Onder de Zeeuwse Zon

De transitie naar niet fossiele energiebronnen in één van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Dit is niet alleen een technische opgave, maar ook een ruimtelijke. In de prijsvraag hebben wij onszelf uitgedaagd om met ‘nieuwe producenten’ te ontwerpen aan het landschap van de Zeeuwse wateren.

Team: SVP,  Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans, Wageningen Marine Research

Arrow Icon Next
Werkbare kavels Amsterdam

Een dialoog in de vorm van workshops tussen gemeente Amsterdam en wooncorporaties. Om elkaars wereld beter te leren kennen en samen de ambitie voor het bouwen van woningen te kunnen waarmaken.

Team workshops: SVP, Ana Architecten, LEVS

Arrow Icon Next
Stadsrandenlab

Van de vijf plekken in de stadsrand die van elkaar verschilden qua stedelijke invulling, landschappelijke context en toekomstplannen, onderzochten wij in een multidisciplinair team stadsrand Zuidoost.

Arrow Icon Next
Knooppunt Krommerijn

Pamflet voor de toekomst - Het nieuwe station Krommerijn dat fungeert als een poort naar Amelisweerd en de Utrechtse Heuvelrug. Een studie voor een nieuwe, maar noodzakelijke aanpak voor stedelijke verdichting waarbij het specifieke landschap de verbinding vormt.

Arrow Icon Next
Stad van de Toekomst

Deze ontwerpstudie onderzocht de toekomst van complexe stedelijke gebieden. Tijdens het onderzoekstraject van een jaar ontdekten wij wat de voorwaarden zijn voor een leefbare stad.

Arrow Icon Next
Powerhouses

Wat betekent het als we garages inzetten in de huisvestingsopgave? En dan specifiek voor een jongere zonder thuis? Broodnodig want het aantal dakloze jongeren is in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. De studie Powerhouses is het resultaat van samen met woningbouwvereniging Ieder1 kijken door deze bril.

Team: SVP en Ieder1

Arrow Icon Next
Kissing Sleeping Beauty alive

Geschiedenis kan je gebruiken om nieuwe betekenis te geven. In Semarang, Indonesië hebben we dat gedaan.

Arrow Icon Next
Buurthubs Utrecht Kookboek

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben wij een kookboek gemaakt voor buurthubs: een handleiding hoe, met welke ingrediënten en instrumenten deze kleinschalige op- of overstapplekken in buurten gerealiseerd kunnen worden en hoe ze eruit kunnen zien.

Team: Advier, SVP

Arrow Icon Next
Learning dinner

Een onderzoek naar de toekomst van het schoolgebouw. We kijken vooruit in drie mogelijke scenario’s van het onderwijsgebouw.

In samenwerking met: Mirjam Havinga, Ingrid van Rossum, Peter van Tuinen en Rynette de Villiers

Arrow Icon Next
Rooskleurig Risico

Bij het ontwerpen van een veilige omgeving zijn risico’s iets negatiefs. Wij draaien het om en zien kansen.

Arrow Icon Next
Compact wonen

Soms is een compacte woning een bittere noodzaak. Wonen wordt steeds duurder, zeker in de grote steden. Is flexwonen de oplossing? Wij ontwikkelden 2 producten die we graag delen in bijgaande brochure.

Arrow Icon Next