Stedelijk wonen

SVP gelooft in het verdichten van de stad. Om de broodnodige woonruimte bij te bouwen zijn stedelijke locaties dé aangewezen plekken. Bouwen in een hoge dichtheid is geen doel op zich, we willen bovenal gezonde leefomgevingen creëren. Dat doen we voortbouwend op het DNA van de bestaande stad. Onze toevoegingen maken de stad completer en beter. Maar wonen in de stad is méér dan een dak boven je hoofd. Je woning én de woonomgeving is de plek waar je leeft! Om anonieme hoogbouw te voorkomen starten we de stedelijke bouwopgave dan ook bij de mens. Want ‘one size fits nobody’.

Stad maken kan alleen nog samen

Stad maken is niet alleen een ruimtelijke opgave, maar vraagt om een bredere blik. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. We zien ons - als bureau met vier decennia vakkennis track record van daadwerkelijk gebouwd worden en voorliefde voor complexe opgaves - geroepen om deze urgente en uitdagende taak op ons te nemen. Sterker nog, we zijn al begonnen!

In ons onderzoek Stad van de Toekomst integreren we de opgaven van nu: klimaatadaptatie, energieopwekking en de mobiliteitstransitie in een all-inclusieve en leefbare stad, onderzocht op 1 km2. Zo’n allesomvattende stad kunnen we, zelfs als integraal bureau met architecten en stedenbouwers aan één tafel, niet alléén bouwen. Dus schuiven ook technologen en sociologen, ondernemers en bewoners, natuurvorsers en vervoerders aan. Want de eenvoudige bouwopgaven bestaan niet meer, een nieuw stuk stad maken kan alleen nog slim en samen.

Leefbare en groene stad met menselijke maat

We bevinden ons op een kantelpunt; de rol van de auto in de stad zien we eindelijk écht veranderen. Tijdens lockdowns besefte iedereen de kwaliteit van de 10-minuten stad met een bankje in het park en koffie van om de hoek. Voor het eerst is de auto ondergeschikt en dat maakt voor ons stedenbouwers een leefwereld van verschil. Want nu kunnen we verdichting combineren met vergroening!

Impressie BuitenStad Hoorn


In Buitenstad Hoorn realiseren we een hoogstedelijk milieu verbonden door een luwe, avontuurlijke en natuurlijke tuinenwereld. Voor Nieuw Weiburg, de nieuwe gemengde stationswijk in Harderwijk, vinden we inspiratie in de fijnmazige wereld van Engelse Collegetowns. Beide zijn stedelijke leefmilieus waar je juist te voet uit de voeten kunt. Je ervaart in deze plannen de kwaliteit van een ‘trage stad’ met de zo gewaardeerde binnenstedelijke dwaalmilieus van smalle straatjes en semi-publieke hofjes, met ontmoeting en verrassing. Een stads milieu dat niet voor niets vóór de komst van de auto is ontstaan. Nabijheid was en ís opnieuw de norm.

Impressie Nieuw Weiburg

Buurthub Utrecht 2040. Bron: routekaart Buurthubs Utrecht Advier/ SVP

Mobiliteit in de stad

In onze nieuwste projecten staat de lopende en fietsende mens centraal. Hoe de auto terug te dringen en zelfs binnensteden autovrij te maken, hebben we voor Utrecht in een routekaart en kookboek vastgelegd. Twee pilots zijn daar nu gerealiseerd en hun impact wordt nauwlettend gevolgd. Klopt het ook echt dat buurthubs zorgen voor inclusieve, gedeelde mobiliteit? Ontstaan er ontmoetingsplekken die ook nog eens bijdragen aan de lokale economie? De buurthubs als antwoord op veranderende mobiliteit én als een planningsinstrument voor die nieuwe leefbare stad? Wij geloven erin, want iedereen woont toch liever aan een park dan aan een parkeerplaats?

Vraag niet wat het kost, maar wat bouwen (in) de stad oplevert

De eenvoudige bouwlocaties zijn op, het werkterrein wordt bepaald door complexe plekken in de stad met een stevig prijskaartje. Die binnenstedelijke opgaves lijken op het eerste oog lastig rendabel te rekenen, maar wij zien kansen. Breng de planoverstijgende baten die zo’n nieuwe impuls oplevert in kaart. Bij SVP streven we ernaar met onze plannen iets toe te voegen dat het bestaande versterkt. Zo levert het kostbare verleggen van het spoor in de studie Station Krommerijn een stad op die verbonden wordt met het landschap en waarbij het aantal nieuw te bouwen woningen kan worden vertienvoudigd. In De Lombok in Gouda wordt een vervuild en afgesloten terrein, in het hart van de stenige stad, de ontbrekende schakel in de ketting van parken. De kosten van het kleinere deel leveren baten voor het grotere geheel. We gaan ook in financiële zin door totdat het kan en dat lukt altijd.

Bij het project Keerkring in Amersfoort levert compact wonen op een complexe locatie verrassend fijn woongenot op.

Voortbouwen op het goede, al bestaande, van de stad

Bouwen in de stad is bouwen in een bestaande, in gebruik zijnde leefomgeving. We analyseren het DNA van iedere stad en halen wat goed is ons plan binnen. We bouwen voort op wát er is en ook wié er is. De stad wordt immers gemaakt door mensen. Een transformatieopgave betekent goed luisteren, mensen vasthouden, het beheersen van het stenen- en het sociale bouwwerk. Zoals het vernieuwde Krachtstation Kanaleneiland, dat als middelpunt in de wijk de plek blijft waar wijkbewoners en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en ondernemerschap in de wijk wordt gestimuleerd. En dat de bestaande sociale functies het kloppend hart worden in het nieuwe gebouw. Iedereen die er zit krijgt opnieuw een plek.

Het begeleiden van verandering vraagt naast een creatief ontwerpproces ook om een goed procesontwerp. SVP heeft hier met de SVP Pressurecooker methodiek de perfecte tool voor ontwikkeld. Want oefening baart kunst en de stad is nooit af!

Ontwikkeld samen met de gebruikers - Banne-Noord in Amsterdam
Ontwikkeld samen met de gebruikers - Krachtstation in Utrecht

Wonen in de stad betekent per definitie delen

De stad staat voor meer per meter; meer gebouwen, meer mensen. Maar ook meer mogelijkheden. Stedelingen delen al eeuwen en trappenhuis, een dakterras of een speeltuin. Wie kiest voor wonen in de stad, heeft daar iets voor over. Want wonen in de stad is per definitie dingen delen. En wie deelt heeft meer. Meer voor minder. We denken daarbij na over voor wie we bouwen. Want het standaard gezin is niet langer de norm. Met Passantenpension ontwierpen we een thuis voor mensen die tijdelijk en kortdurend geen onderdak hebben, met studio’s als compacte zelfstandige woonruimte en gedeelde werkruimtes. Maar er is ook plek voor een kind als logee. Het Skinny House is de stedelijke variant van het Tiny house: het antwoord op de vraag van starters die dromen van een betaalbaar ‘echt’ huis in de stad. Met dynamische bewoners begint levendigheid op straat.

Skinny House plattegrond
Skinny House doorsnede

Een stad met zachte grenzen

Kleiner en dus betaalbaarder wonen kan ook als de buurt je huiskamer is. Daarom stoppen onze ontwerpen niet bij de voordeur. In De Nieuwe Defensie zetten we met een aaneengesloten fijnmazig netwerk van tuinen en pleintjes in op maximale ontmoeting in het groen. Binnentuinen als voorkant van de straat waar de adressen aan liggen, in een bouwblok dat niet besloten is, maar ook niet volledig open. In het ontwerp van de overgang van openbaar naar privé ligt het karakter van de leefomgeving besloten. Daar waar stedenbouw en architectuur samenkomt. De Nieuwe Defensie ontwerpen we met waarden als geluk, gezondheid, zorg, zicht op groen, ontmoeting, vanuit de meest kwetsbare groep: het kind. Dan is een leefomgeving ook prettig voor ouders en ouderen, voor iedereen. We maken geen gebouwen, we ontwerpen ruimtes. Want zachte grenzen maken de stad.

De Nieuwe Defensie met 'zachte' grenzen van openbaar naar privé.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Esther houdt zich bezig met plan- en visievorming op alle schaalniveaus tussen gebouw en stad. Ze is gericht op het verbinden van programmatische en maatschappelijke vraagstukken met ruimtelijke oplossingen. Gefascineerd door de stad in al haar facetten werkt zij in verschillende cross-overs samen met specialisten op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, informatietechnologie, branding en erfgoed.

Vragen? Of juist ideeën waarover je met ons wilt sparren? Neem contact op met Esther!

Esther Vlaswinkel
Partner | Stedenbouwkundige
STUUR MIJ EEN BERICHT