Award Label
Award Label
overzicht projecten

BuitenStad Hoorn

Verdichten én vergroenen in de stad
 • Opgave
  Stedenbouwkundig plan en architectonisch ontwerp voor binnenstedelijke verdichtingslocatie
 • Programma
  525 woningen
 • Locatie
  Hoorn
 • Opdrachtgever
  M.J. de Nijs en Zonen B.V.
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Copijn landschapsarchitecten, LBP, Van Rossum, Hiensch
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
BuitenStad HoornBuitenStad Hoorn

In Hoorn, bij de entree van de stad, ontstaat de komende jaren een nieuwe woonbuurt, op steenworpafstand van het station. BuitenStad Hoorn heeft de intimiteit van de binnenstad, maar ook het vrije gevoel van buiten wonen. Stedelijk én groen. Het beste van twee werelden. BuitenStad Hoorn is naast de Poort van Hoorn één van de grote ontwikkelingen in Hoorn de komende jaren. SVP werkte in samenwerking met Copijn Landschapsarchitecten aan het masterplan, in opdracht van STED Development en Van der Linden van Sprankhuizen.

De groene singel

Een ontspannen woonbuurt voor een mix van doelgroepen

BuitenStad Hoorn wordt een woonbuurt waar het bovenal fijn wonen is. Een mix van rust en reuring, groen én stedelijk en met een prettige maat en schaal. Een plek waar mensen zich thuis voelen en zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. De buurt geeft je het gevoel van wonen in een hofje in een binnenstad, een verrassende groene plek in de luwte van de drukke stad. Het plan biedt ruimte aan 525 woningen, verdeeld over ongeveer 11 gebouwen, met een mix van woningtypes en daarmee geschikt voor verschillende doelgroepen.  

Een markante toren van circa 6o meter hoog markeert de entree van de stad en vormt een eigentijds baken voor Hoorn. De woongebouwen staan op een verhoogde plint waarin onder andere een supermarkt, parkeren en diverse andere functies zijn ondergebracht. De gebouwen zijn gegroepeerd in meerdere ensembles en trappen af richting het zuiden, zo wordt maximaal geprofiteerd van het uitzicht en de zon. Een verhoogd ‘stadsbalkon’ met een buurtkamer vormt het kloppende hart van de nieuwe buurt, hier kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en genieten van een lekker kopje koffie of gebruik maken van een flexibele werkplek.

Woonhof bij de toren

Een onderscheidend concept: geen campus maar ‘college'

Het woonconcept voor BuitenStad Hoorn is geïnspireerd op het Engelse principe van een 'college', waarin stad en groen op subtiele wijze worden verweven. Daar waar een campus zich kenmerkt door een groen, landschappelijke tapijt met een heel openbaar karakter en losse gebouwen, heeft een college concept juist iets intiems. Ruimtes zijn geschakeld en je wordt steeds weer verrast door een nieuwe plek met weer eigen kwaliteiten. Daardoor voelen de ruimtes meer ‘privé’ aan - gebouwen en ruimtes horen bij elkaar. Dit is ook het uitgangspunt voor BuitenStad Hoorn: bijzondere en ‘eigen’ plekken worden gevormd door ensembles van woongebouwen. Subtiele variatie maakt dat iedere plek eigen en uniek is. En juist dat levert een hele fijne woonomgeving op! Het concept is een knipoog naar de binnenstad van Hoorn. Ook in het centrum is de fijnmazige structuur in de openbare ruimte kenmerkend: straatjes en pleinen worden afgewisseld met intieme hofjes en binnentuinen. De stad heeft hierdoor een menselijke schaal, en dat is waar wij met dit plan naar streven!

Woonhof

Klimaatbestendig en goed voor plant en dier

BuitenStad Hoorn is klimaatadaptief en natuurinclusief. Het plan is zo ontworpen dat het bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad en het versterkt de aanwezige natuurwaarden. Er wordt slim gebruik gemaakt van de gradiënten in het plan. Het gebied kan met haar groen terrassen op verschillende niveaus een nieuwe verbinding en schakel vormen in de groene netwerken van de stad. De groene tuinen op de terrassen voorkomen hittestress bij zomerse dagen. Het systeem dat is ontwikkeld om water te bergen en vertraagd af te voeren ontlast de bestaande riolering bij extreme neerslag. De neerslag wordt gebufferd op de daken en weer gebruikt om het groen het gehele jaar door te irrigeren. Het terrein van het voormalige garagebedrijf aan Berkhouterweg, dat nu volledig verhard is, transformeert naar een groene oase in de stad.

Uitgekiende verkaveling

Het plan laat goed zien dat je veel woningen kunt realiseren op een klein stuk grond, met behoud van de menselijke maat en leefruimte voor de natuur. BuitenStad Hoorn is met een FSI van 2,5 een voorbeeld voor hoe in Nederland de enorme vraag naar woningen binnenstedelijk opgelost kan worden. Door een uitgekiende verkaveling waarin de kwaliteit van de (gedeelde) buitenruimtes, de bezonning en een goede oriëntatie van woningen centraal staan, kunnen prettige woonmilieus ontstaan die goed passen in de stad. Juist als de woning klein (en betaalbaar) is, is het belangrijk om extra kwaliteit toe te voegen in de woonomgeving. Het vanaf dag één nadenken over het bouwen van een community is een voorwaarde om tot een toekomstbestendige buurt te komen, gedeelde voorzieningen zijn daarvoor belangrijk. En in deze nieuwe, verdichte stad speelt de auto vanzelfsprekend een ondergeschikte rol. Verdichten kan, is onze stellige overtuiging, maar daarnaast ook altijd vergroenen. Het plan profiteert van de nabijheid van een station en richt zich maximaal op de fietser. De parkeernormen zijn laag en de auto is onzichtbaar opgelost onder het maaiveld.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
buitenstad hoorn masterplan woningen buurtkamer college hofje klimaatbestendig sted development lvs woonwijk verdichting transformatie
Stedenbouw
Binnenstedelijk
Alle projecten
Wonen
Gebiedsvisie
Uitgelicht
Renovatie en Transformatie
Architectuur