Award Label
Award Label
overzicht projecten

BuitenStad Hoorn

Verdichten én vergroenen in de stad

In Hoorn, bij de entree van de stad, ontstaat de komende jaren een nieuwe woonbuurt, op steenworpafstand van het station. BuitenStad Hoorn heeft de intimiteit van de binnenstad, maar ook het vrije gevoel van buiten wonen. Stedelijk én groen. Het beste van twee werelden. BuitenStad Hoorn is naast de Poort van Hoorn één van de grote ontwikkelingen in Hoorn de komende jaren. SVP Architectuur en Stedenbouw werkte de afgelopen twee jaar in samenwerking met Copijn Landschapsarchitecten aan het masterplan, in opdracht van STED Development en Van der Linden van Sprankhuizen.

Een ontspannen woonbuurt voor een mix van doelgroepen
BuitenStad Hoorn wordt een woonbuurt waar het bovenal fijn wonen is. Een mix van rust en reuring, groen én stedelijk en met een prettige maat en schaal. Een plek waar mensen zich thuis voelen en zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. De buurt geeft je het gevoel van wonen in een hofje in een binnenstad, een verrassende groene plek in de luwte van de drukke stad. Het plan biedt ruimte aan circa 500 woningen, verdeeld over ongeveer 11 gebouwen, met een mix van woningtypes en daarmee geschikt voor verschillende doelgroepen.  

Een markante toren van circa 6o meter hoog markeert de entree van de stad en vormt een eigentijds baken voor Hoorn. De woongebouwen staan op een verhoogde plint waarin onder andere een supermarkt, parkeren en diverse andere functies zijn ondergebracht. De gebouwen zijn gegroepeerd in meerdere ensembles en trappen af richting het zuiden, zo wordt maximaal geprofiteerd van het uitzicht en de zon. Een verhoogd ‘stadsbalkon’ met een buurtkamer vormt het kloppende hart van de nieuwe buurt, hier kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en genieten van een lekker kopje koffie of gebruik maken van een flexibele werkplek.


Een onderscheidend concept: geen campus maar ‘college'
Het woonconcept voor BuitenStad Hoorn is geïnspireerd op het Engelse principe van een “college”, waarin stad en groen op subtiele wijze worden verweven. Daar waar een campus zich kenmerkt door een groen, landschappelijke tapijt met een heel openbaar karakter en losse gebouwen, heeft een college concept juist iets intiems. Ruimtes zijn geschakeld en je wordt steeds weer verrast door een nieuwe plek met weer eigen kwaliteiten. Daardoor voelen de ruimtes meer ‘privé’ aan - gebouwen en ruimtes horen bij elkaar. Dit is ook het uitgangspunt voor BuitenStad Hoorn: bijzondere en ‘eigen’ plekken worden gevormd door ensembles van woongebouwen. Subtiele variatie maakt dat iedere plek eigen en uniek is. En juist dat levert een hele fijne woonomgeving op!

Het concept is een knipoog naar de binnenstad van Hoorn. Ook in het centrum is de fijnmazige structuur in de openbare ruimte kenmerkend: straatjes en pleinen worden afgewisseld met intieme hofjes en binnentuinen. De stad heeft hierdoor een menselijke schaal, en dat is waar wij met dit plan naar streven!

Volgens het team van SVP ‘laat het plan goed zien dat je veel woningen kunt realiseren op een klein stuk grond, met behoud van de menselijke maat en leefruimte voor de natuur.’
BuitenStad Hoorn is met een FSI van 2,5 een voorbeeld voor hoe in Nederland de enorme vraag naar woningen binnenstedelijk opgelost kan worden. Door een uitgekiende verkaveling waarin de kwaliteit van de (gedeelde) buitenruimtes, de bezonning en een goede oriëntatie van woningen centraal staan, kunnen prettige woonmilieus ontstaan die goed passen in de stad. Juist als de woning klein (en betaalbaar) is, is het belangrijk om extra kwaliteit toe te voegen in de woonomgeving. Het vanaf dag één nadenken over het bouwen van een community is een voorwaarde om tot een toekomstbestendige buurt te komen, gedeelde voorzieningen zijn daarvoor belangrijk. En in deze nieuwe, verdichte stad speelt de auto vanzelfsprekend een ondergeschikte rol. Verdichten kan, is onze stellige overtuiging, maar daarnaast ook altijd vergroenen. Het plan profiteert van de nabijheid van een station en richt zich maximaal op de fietser. De parkeernormen zijn laag en de auto is onzichtbaar opgelost onder het maaiveld.

Klimaatbestendig en goed voor plant en dier
BuitenStad Hoorn is klimaatadaptief en natuurinclusief. Het plan is zo ontworpen dat het bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad en het versterkt de aanwezige natuurwaarden. Er wordt slim gebruik gemaakt van de gradiënten in het plan. Het gebied kan met haar groen terrassen op verschillende niveaus een nieuwe verbinding en schakel vormen in de groene netwerken van de stad. De groene tuinen op de terrassen voorkomen hittestress bij zomerse dagen. Het systeem dat is ontwikkeld om water te bergen en vertraagd af te voeren ontlast de bestaande riolering bij extreme neerslag. De neerslag wordt gebufferd op de daken en weer gebruikt om het groen het gehele jaar door te irrigeren. Het terrein van het voormalige garagebedrijf aan Berkhouterweg, dat nu volledig verhard is, transformeert naar een groene oase in de stad.

Vervolgtraject
De gemeente Hoorn heeft inmiddels de kaders van het plan, samen met de uitkomst van de eerste participatieronde, vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Deze is door het college vastgesteld. Als alles verloopt zoals gepland en college en raad akkoord zijn, dan start eind 2022 de bestemmingswijziging. De start bouw is begin 2024 gepland.

No items found.
Meer weten over dit project

Voor informatie over de bouw, het kopen of huren van woningen in projecten die door ons zijn ontworpen verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende aannemer, ontwikkelaar of woningcorporatie. Wij hebben hier geen informatie over.

stel je vraag
No items found.

Nog meer zien van SVP?

Stedenbouw
Binnenstedelijk
Alle projecten
Wonen
Gebiedsvisie
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person