Award Label
Award Label
overzicht projecten

EKP-Zuid

Hart van het Innovatie Kwartier

Van stedenbouwkundige verkenning naar ruimtelijke visie

De Spoorzone van ’s-Hertogenbosch is volop in ontwikkeling. De ambitie: intensief-stedelijk, slim en duurzaam bereikbaar, wonen-werken: een dynamisch interactie milieu. EKP-Zuid is een van de gebieden die als onderdeel van het Innovatie Kwartier deze ontwikkeling gaat doormaken. Het is een unieke kans voor een stedelijke ontwikkeling met werken, wonen en een mobiliteitshuis op een centrale historische locatie.

Voor deze ontwikkeling heeft SVP in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch een ruimtelijke visie gemaakt voor het deelgebied EKP-Zuid. Al eerder maakten wij hier een stedenbouwkundige verkenning voor in 2019. In deze visie worden uitspraken gedaan over de identiteit van het gebied, de ruimtelijke structuur en opbouw, het programma, de verkeersstructuur en de invulling van de openbare ruimte. Tevens wordt er een aanzet gedaan tot de beeldkwaliteit en worden de kansen op het gebied van klimaat en duurzaamheid inzichtelijk gemaakt.

In het Innovatie Kwartier

EKP-Zuid is gelegen in de noordelijke Spoorzone van ’s-Hertogenbosch. Het is een uniek gebied met veel historisch erfgoed, zoals de Grasso fabriek. Dit gebied wordt in de nabije toekomst grotendeels herontwikkeld. EKP-Zuid neemt een sleutellocatie in, binnen het Innovatie Kwartier. Het grenst aan de ontwikkelingen van EKP-Noord (noorden) en het Grenco terrein (westen). Vanwege de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden op EKP-Zuid gaat de identiteit van het gebied behoorlijk veranderen. Centraal in de identiteit van EKP-Zuid staan de thema’s verbinden en verblijven.


Verbinden

Centraal in de identiteit van EKP-Zuid staat het thema verbinden. De historie van het gebied als expeditie knooppunt sluit perfect aan bij de toekomstige rol als entree naar het Innovatie Kwartier en de noordelijke Spoorzone. Het gebied vormt de schakel tussen het Station, Grenco, EKP-Noord, de Brabanthallen en de Bossche Stadsdelta. Door het toevoegen van een mobiliteitshuis aan het gebied wordt deze rol als entree nog verder versterkt. Daarmee is EKP-Zuid verbonden aan de stad en de verre omgeving. Het programma sluit tevens aan bij het thema ‘verbinden’. De verschillende functies zoeken verbinding tussen mensen en bedrijven in het gebied. Zowel binnen als buiten is er ruimte voor kruisbestuiving tussen kennis en ideeën. Hiermee krijgt het gebied een unieke rol ten opzichte van de omliggende gebieden.

Locatie optimaal benutten - Verbindingen maken - Ruimtes maken aan ankers - De groene loper uitrollen - Hoogteaccenten oriënteren

Verblijven

Als entree van het Innovatie Kwartier is het belangrijk dat EKP-Zuid een prettige plek wordt om te verblijven. Een gebied met aantrekkelijke functies en een gemengd programma, die het een prettige bestemming maken. Wanneer je aankomt in het gebied, moeten de verschillende ruimtes en plekken uitnodigen om in het gebied te verblijven. Typerend voor deze verblijfsplekken is het uiterst groene karakter. Deze bestaande waarde van het gebied zal in nieuwe ontwikkelingen onderdeel blijven van het DNA.

Ruimtelijk concept en programma

EKP-Zuid is een compacte locatie met een uitdagende vorm. Het gebied ligt aan een doorgaande weg en langs het spoor. In de omgeving staan een aantal historische gebouwen. De vorm, de ligging en de programmatische invulling is vertaald in een ruimtelijk concept dat een duidelijke structuur aan de locatie geeft. Deze structuur zoekt de verbinding op met de omliggende gebieden, maar vormt ook zijn eigen identiteit. Het programma van EKP-Zuid bestaat uit een diversiteit van functies waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het Innovatie Kwartier.

Driedimensionale stedenbouw

Er is door middel van volumestudies, gesprekken met de gemeente en andere partijen, een uitgebreide studie verricht om de capaciteit te testen en de beste locatie voor de programma onderdelen te bepalen. Het raamwerk creëert een duidelijke structuur, maar biedt ook flexibiliteit qua exacte invulling en fasering van de kavels. Innovatief aan deze structuur is de 3-dimensionale opbouw met meerdere functies in één gebouw en een grote hoeveelheid gedeelde voorzieningen. Het gebied kent geen van 9 tot 5 mentaliteit, maar is juist door de mix van functies altijd levendig.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Nog meer zien van SVP?

Alle projecten
Binnenstedelijk
Gebiedsvisie
Stedenbouw
Wonen
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person