Award Label
Award Label
overzicht projecten

Stationsgebied De Poort van Woerden

Ontrafelen van de logistieke knoop

Van knelpunt naar knooppunt

In het stationsgebied van Woerden spelen allerlei ontwikkelingen. Zo is er volop sprake van (plannen voor) woningbouw. Ook werkt de gemeente samen met de provincie aan een snelfietspad parallel aan de spoorlijn tussen Woerden en Utrecht. Om deze en andere ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten, gaat de gemeente ook met het gebied rondom het station aan de slag. Dit biedt ook de kans om de stationsomgeving te verbeteren voor de komende tientallen jaren.

Participatie

In mei 2019 hebben circa 100 belangstellenden gezamenlijk nagedacht over de toekomst van het stationsgebied. Van wie ‘is’ het stationsgebied en welke functie vervult het? Wat zijn knelpunten? Waar liggen kansen? Deze bijeenkomst leverde veel bruikbare input op voor de vervolgstappen. Van snelfietsroute, ondergronds parkeren, slanke, hoge torens en bloemenvelden tot tiny houses en parkeervergunningen; aan creativiteit geen gebrek.

Gemeente Woerden heeft SVP Architectuur en Stedenbouw ingeschakeld om de visie op te stellen. Dat begon met een analyse van het gebied, mede op basis van de input uit de meedenkavond. Daarna is vastgesteld uit welke elementen (‘bouwstenen’) de visie zou moeten bestaan. Denk aan het station, (fiets)parkeren, kiss and ride, watergangen, voorzieningen, de structuur van het gebied, groen enz. Vervolgens zijn er twee mogelijke toekomstmodellen gemaakt: de Blauwe Poort waarin het water centraal staat en de Groene Poort met het groen als belangrijkste drager. Hier kun je de toelichting van de bouwstenen en toekomstmodellen bekijken.

Op 29 januari 2020 kwamen opnieuw ruim 130 bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden bij elkaar. In een werkatelier bogen zij zich over de analyse en toekomstmodellen van bureau SVP. Ook nu werden er vele ideeën, tips en opmerkingen meegegeven.

Van twee modellen naar één

De inbreng uit het werkatelier is gebruikt om de bouwstenen aan te scherpen en een voorkeursmodel op te stellen. Dit combineert het beste uit de twee eerdere modellen: water én groen als belangrijkste kwaliteiten. Het voorkeursmodel is ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorkeursmodel bevat een aantal basiskeuzes, maar is nog vrij globaal. Als de raad hiermee instemt, is het tijd voor de volgende, concretere stap: het opstellen van de stedenbouwkundige visie.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Nog meer zien van SVP?

Binnenstedelijk
Gebiedsvisie
Stedenbouw
Alle projecten
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person