Award Label
overzicht projecten

Lombok

Integraal plan naast het spoor
 • Programma
 • Ontwerp
  2021-heden
 • Opdrachtgever
  Gouda Spoorzicht CV, Blauwhoed en Gebroeders Blokland
 • Oppervlakte
 • Locatie
  Gouda, Lombok locatie
 • In samenwerking met
  Copijn landschapsarchitecten
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Gebruiker
 • FSI
LombokLombok

Luw en goed stedelijk woonmilieu

De ambitie van dit plan is een nieuwe groene buurt te creëren voor stedelijk georiënteerde gezinnen met én zonder kinderen, voor vitale ouderen en empty nesters uit Gouda en omgeving. Het wonen in de wijk Lombok is klimaatadaptief wonen in het groen, maar ook wonen op een de plek die verbindt met het spoor, verbindt met het centrum van de stad en die verbindt met het van Bergen IJzendoorn park. Doordat alle woningen georiënteerd zijn op een centrale groene ruimte van wordt er gestimuleerd elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. De verschillende woningtypes zorgen voor een veilige, duurzame en sociale community van (nieuwe) Gouwenaars.

Het spoor en de treinen als inspiratie

Het planconcept verenigt het beste van twee werelden: De sporen en het park. De basis van het gebied ligt in het rangeren, de dynamiek van snelheden en verknoping van lange lijnen. Als schuivende panelen ontvouwt de stedenbouwkundige structuur een groene openbare ruimte. Aan de spoorzijde is dit noodzakelijk wat harder vanwege de hinder die het treinverkeer met zich meebrengt met openingen die zicht geven op het groene hart hart; aan de zuidzijde is deze zachter en groen met hier en daar zicht op de stedenbouwkundige contour. Vanaf de perrons van Gouda CS openen de bouwblokken het zicht op het park terwijl de voor langs schuivende begroeide schermen het geluid buiten houden. In het gebied komt een verschuiving voor. De associatie met spoorwissels is gauw gemaakt en biedt inspiratie voor de landschappelijke inrichting. De schuine lijn komt voort uit de historische onderlaag van het emplacement en volgt het reliëf van het terrein en zet daarmee het verschil met het lagere zuidwestelijke deel aan.

Woningen voor verschillende doelgroepen

Conceptschema's: Parkruimte - Randen en korrel - Relatie met het VBIJPark

Deze wijk in Gouda wordt een buurt met verschillende typen woningen voor een diverse doelgroep. Het is een kleine buurt met 58 woningen die kan gaan werken als een echte community. De doelgroep bestaat uit hoger opgeleiden, die meer te besteden hebben. In diverse levensfases: ouderen, gezinnen met kinderen en starters. Het is een buurt waar oud en jong elkaar treffen en wellicht een oogje in het zeil houden. Om dit te stimuleren komen de typologieën naast elkaar voor. Architectuur en stedenbouw zijn samen ontworpen, en dat biedt de kans om van bebouwing en groen een heel bijzonder ensemble te maken. De wens voor een divers woonmilieu heeft geresulteerd in een verschillende typologieën die naast elkaar voorkomen. De architectuur wordt ontworpen in één hand waarbij er is gekozen voor samenhang in materialisering, herkenbare en terugkerende details. Deze worden echter steeds op een andere manier toegepast, zodat de kwaliteiten van de verschillende typen woningen en gebouwen goed naar voren komen.

Knipoog naar het spoor

Alle woningen hebben een buitenruimte, deze is echter in vergelijking met woningen aan de rand van de stad minder groot: men krijgt er echter een prachtige parkruimte voor in de plaats. Voor de herkenbaarheid van het gebied worden de entrees met op het ‘spoor’ geïnspireerde elementen aangezet. De verblijfsplekken in het groene hart verwijzen naar het vroegere rangeerterrein. Het centrale 'perron' bestaat uit een lange bank of zittrap die uitzicht biedt over de ruimte en in het hoogteverschil is opgenomen. Een tweede element is het 'stopblok' aan de oostzijde: Dit element wordt uitgewerkt als sport-of speltoepassing. In het park wordt het ‘geoogste’ materiaal op verschillende nader uit te werken plekken ingezet, waarbij de gedachte is railelementen, spoorbielzen, kinderkoppen en stelconplaten terugkomen in het de vloer van het park.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Gerelateerde projecten

No items found.
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person