No items found.
THEMA'S
Nieuws
Thema
Mobiliteit als kans

Mobiliteit als kans

Maar Utrecht is niet de enige stad die bezig is met dit thema, ook in steden als Barcelona, Londen etc. is, aangejaagd door corona, een ware guerrilla aan de gang waarbij de auto het veld moeten ruimen voor groen en meer verblijfsruimte. SVP denkt dat dit bijvoorbeeld kan door anders om te gaan met mobiliteit en door te kijken naar nieuwe, gezonde en betere manieren van verplaatsen.

Ontwerpen met een veranderende mobiliteit is één van de specialismen van SVP. Slimme strategieën, autovrije woonomgevingen en steden, buurt- en mobiliteitshubs, you name it en wij zijn er mee bezig in onze projecten. Benieuwd naar wat wij nog meer met dit thema hebben gedaan? Houd ons in de gaten!
De schreeuw om woningen en verdichting van bestaande steden is groot. Dat kan alleen als we ook anders om gaan met mobiliteit in steden, er moet letterlijk en figuurlijk ruimte gemaakt worden in de stad. Zo wilt bijvoorbeeld Utrecht de komende 20 jaar ruimte bieden aan 100.000 nieuwe inwoners. Dit gaat gelijk op met de ambitie om het autoverkeer niet te laten groeien. Om voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving in de toekomst te zorgen, wordt er gestreefd naar het verminderen van de auto-afhankelijkheid van bewoners. Eén van de oplossingen om dit te bereiken is om te gaan ontwerpen aan een beloopbare stad, het streven is een gemengde stad met voorzieningen op loopafstand gecombineerd met een intelligent mobiliteit systeem, waarbij het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en het overstappen op verschillende vormen van het OV aan de basis ligt.