Award Label
Award Label
overzicht projecten

Buurthubs

Onderzoek naar de inpassing van deelmobiliteitspunten in de buurt met aanvullende functies
 • Opgave
  Methodiek voor ontwikkelen van buurthubs in verschillende typen bestaande wijken
 • Programma
  Vier buurthubs met verschillende combinaties van functies, (deel)transport aanbod, overstapmogelijkheden en doelgroepen
 • Locatie
  Utrecht
 • Opdrachtgever
  Gemeente Utrecht
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Advier
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
  2022-2040
 • Oppervlakte
  variabel
BuurthubsBuurthubs

Er wordt verwacht dat tot 2040 de bevolking van Utrecht met 100.000 inwoners zal groeien, tegelijkertijd heeft de gemeente de ambitie om het autoverkeer niet te laten stijgen. Om voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving in de toekomst te zorgen, wordt er gestreefd naar het verminderen van de auto-afhankelijkheid van bewoners. Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken is door het gebruik van deelauto’s, deelfietsen en het overstappen op verschillende vormen van het OV en deelvervoer aantrekkelijker te maken. Buurthubs zijn een instrument om dat mogelijk te maken.
Wat is een buurthub?

Een buurthub is een locatie waar bestaande en nieuwe mobiliteitsfuncties en aanvullende functies gebundeld worden aangeboden om de druk op de openbare ruimte te beperken. Daarmee vormt een buurthub een op- of overstappunt voor een reis in het lokale of regionale vervoersnetwerk.

Schematische doorsnede van een buurthub

Maar de buurthub is meer dan een op- of overstappunt. Het is een duidelijk herkenbare plek die mobiliteitsalternatieven voor de eigen auto op een logische en laagdrempelige wijze aanbiedt voor bewoners, ook digitaal. Een aangename plek, waar je kort verblijft. De buurthub versterkt de buurt door extra voorzieningen aan te bieden die van meerwaarde zijn, zoals pakketkluizen, een kiosk of gratis wifi. Het is een interactieve plek om elkaar te ontmoeten - zo groeit de buurthub vanuit de synergie van functies tot een centraal punt in de buurt.

Toekomstvisie buurthubsnetwerk

Vier gebiedsprofielen en pilots

Elementen voor het opstellen van een gebiedsprofiel

In de toekomst zullen alle buurthubs, verdeeld over de hele stad, op afstand van 300 m van elkaar worden gesitueerd. Maar eerst worden er vier buurthubs gerealiseerd om ervaringen op te halen, daar van te leren en later te kunnen opschalen. SVP heeft in samenwerking met Advier naar vier gebiedsprofielen gezocht met verschillende ruimtelijke karakteristieken, sociaaleconomische context, doelgroepen en ontwikkeldoelen. Het is belangrijk om het implementeren van een buurthub zowel in het stadscentrum als in het buitenwijk te onderzoeken, dichtbij een grote mobiliteitskruising en in de smalle straatjes van vooroorlogse stad waar ruimte is schaars, in een multiculturele omgeving en in een gezinswijk. Om de precieze locaties van de pilots te bepalen zijn er locatiekeuzecriteria opgesteld. De mogelijke locaties zijn grondig onderzocht en er is ontdekt wat er in de buurt speelt. Op die manier is er een checklist opgesteld welke mobiliteit, faciliteiten en functies nodig zijn om aan de eisen en behoeften van de omgeving te voldoen.

Vier mogelijke plekken voor de pilots

Resultaat en vervolgstappen

Op basis van onderzoeken en bevindingen hebben SVP en Advier aantal documenten opgesteld: een casestudy presentatie met ervaringen wereldwijd en lessons to learn. Een kookboek waar alle ingrediënten van een succesvolle buurthub en nodige processen rondom implementeren van een burthub worden omgeschreven. Een routekaart: een stappenplan verdeeld over drie fases van ontwikkeling van een buurthubsnetwerk tot 2040. En projectplannen: een gedetailleerde onderzoek van elke locatie, uitwerking van een pilot en haalbaarheid van het plan. In 2021 begint de gemeente Utrecht met eerste stappen van realisatie van de pilots die wordt vervolgd met de analyse van het ontwikkelingsproces en de resultaten.

Routekaart
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Meer zien van SVP?

Onderzoek