Culemborg krijgt er 3.000 woningen bij

28
Jun
2024

Culemborg krijgt er tot 2040 circa 3.000 woningen bij dankzij de ontwikkeling van de Stationsomgeving. De gemeenteraad stemde donderdag 27 juni in met het Masterplan Stationsomgeving dat SVP Architectuur en Stedenbouw samen met Flux landscape architecture opstelde. Na de omvorming van het verouderde bedrijventerrein Pavijen is er niet alleen meer ruimte om te wonen, er blijft ook plek voor werken en veel extra groen.

In opdracht van de gemeente Culemborg maakten SVP en Flux een masterplan. Dit plan geeft een gezicht aan de ambities op het gebied van wonen, mobiliteit, duurzaamheid, klimaat, economie, werkgelegenheid en onderwijs, die zijn vastgelegd in de structuurvisie Stationsomgeving. Dankzij de goede samenwerking met de gemeente en het intensieve participatietraject is het een ambitieus maar ook realistisch en flexibel plan. Op basis hiervan kunnen ontwikkelaars in de toekomst plannen per deelgebied uitwerken.

Een levendige stadswijk rondom het station

Dankzij verdichting wordt de Stationsomgeving een gevarieerde, levendige stadswijk waar je fijn kunt wonen en werken. Bovendien blijft er zo ruimte over voor vergroening; de wijk wordt maar liefst 44% groener in vergelijking met de bestaande situatie! De mix van nieuwe woningen bestaat vooral uit appartementen omdat onderzoek aantoont dat dit het beste aansluit bij de woningbehoefte in Culemborg: meer woningen voor starters, ouderen en emptynesters. Door de transformatie wordt de wijk een aantrekkelijke plek voor nieuwe bedrijven, waarbij ook sommige bestaande bedrijven kunnen worden ingepast. Omdat de auto te gast is en parkeren in hubs aan de randen gebeurt, worden wandelen en fietsen gestimuleerd. Ook het station zelf zal een fijnere plek worden met onder meer een gezellig plein. Daarnaast zorgt een nieuwe onderdoorgang voor een betere verbinding van west met oost.

Cadeau voor de stad

Niet alleen de Culemborgers die een woning zoeken en bedrijven hebben profijt van de ontwikkelingen. Het nieuwe buurtpark in het hart van de Stationsomgeving is een cadeau voor de hele stad. Het belooft een nieuwe plek te worden waar je elkaar ontmoet, kunt bewegen of een evenement kunt bezoeken.

Vooruitstrevend energieconcept

Als een antwoord op de actuele thema’s klimaatverandering, warmtetransitie en netcongestie krijgt de wijk een zelfvoorzienend vijfde generatie warmtenet. Dat betekent slimme energie-uitwisseling tussen woningen en bedrijvigheid, waarbij de parkeerhubs een belangrijke rol spelen. Onder de hub komt namelijk warmte- en koudeopslag, en op het dak liggen zonnepanelen. Zo functioneert de hub als een batterij voor de buurt.

Wanneer is het klaar?

Met de vaststelling van het Masterplan Stationsomgeving is de ontwikkeling een flinke stap dichterbij gekomen. Het gaat echter nog wel een aantal jaar duren voor de ontwikkelaars kunnen starten met bouwen. > Lees meer over het project

Goede samenwerking en een intensief participatietraject leidt tot een ambitieus maar ook realistisch en flexibel plan.

Download het bestand