Award Label
Award Label
overzicht projecten

Transformatie stationsomgeving

Van bedrijventerrein naar levendig stadsdeel
 • Opgave
  Masterplan voor herontwikkeling stationsomgeving met nieuwe woon-werkwijk
 • Programma
  ca. 3.000 woningen tot 2040, 40 ha.
 • Locatie
  Culemborg
 • Opdrachtgever
  Gemeente Culemborg
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Flux landscape architecture
 • Ontwerp
  2024
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Transformatie stationsomgevingTransformatie stationsomgeving

Culemborg werkt aan haar toekomst en een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van de stationsomgeving. In opdracht van de gemeente Culemborg maakten wij met Flux een masterplan dat gezicht geeft aan de ambities op het gebied van wonen, mobiliteit, duurzaamheid, klimaat, economie, werkgelegenheid en onderwijs die zijn vastgelegd in de structuurvisie Stationsomgeving. Het is een ambitieus maar tegelijkertijd haalbaar en realistisch plan geworden dat ook nog flexibel is zodat deelontwikkelingen in de loop der tijd verder uitgewerkt kunnen worden.

De kernpunten van de transformatie van de Stationsomgeving

In het masterplan komen alle ambities en kansen samen zodat het huidige bedrijventerrein Pavijen na de transformatie een duurzame wijk is waar de inwoners van Culemborg een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen wonen en werken. Onderstaande punten zijn de essentie van de Stationsomgeving.

Compact en doordwaalbaar
Het station als schakel

Een ommetje maken is prettig voor een frisse neus, een leeg hoofd en een praatje. De autoluwe, groene Stationsomgeving krijgt een open structuur waardoor je wandelend je weg vindt. Het station wordt een aantrekkelijke plek waar Culemborgers, forensen, scholieren en recreanten elkaar treffen en hun weg vinden. Niet alleen op de perrons, maar ook in de onderdoorgang die west met oost verbindt.

Aandacht voor samenleven
Groen en gezond

Op buurt-, blok- en gebouwniveau worden ontmoetingen gefaciliteerd. Dat legt de basis voor een sociale wijk waarin mensen zelf- én samenredzaam kunnen zijn.

Mede dankzij het parkeren in hubs is er alle ruimte voor groen met de wortels in de volle grond. Groen biedt schaduw, een hogere luchtvochtigheid, verkoeling en schone lucht. Dat is goed voor de biodiversiteit, de gezondheid en een bewezen voorwaarde voor geluk.

Autoluw: parkeren in hubs
Gemengd wonen én werken

De voetganger en fietser hebben voorrang. Auto’s staan geparkeerd in hubs en hoeven dus minder ver de wijk in. Bewoners en werknemers wandelen of fietsen tussen bestemming en auto (of station) met als resultaat: meer leven op straat!

Dankzij verdichting met ruimte voor wonen en werken ontstaat een gevarieerde, levendige stadswijk. Zo blijft de stad bereikbaar voor iedereen. De wijk krijgt een stedelijk en stoer tintje en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.

Park als hart van de wijk

Een stadspark wordt het hart van de Stationsomgeving. Een nieuwe Culemborgse plek voor iedereen om elkaar te ontmoeten, te bewegen of een evenement te bezoeken.

Groen, groener, groenst!

Verdichting zorgt zowel voor een betere fysieke bereikbaarheid als voor een optimale woningmix (30% sociaal, 30% duur en 40% middelduur) die voor tachtig procent uit appartementen bestaat. Dat sluit het beste aan bij de woningbehoefte in Culemborg waar veel starters, ouderen en emptynesters een woning zoeken. Ook blijft zo extra ruimte over voor groen; van 14% nu naar 58% groen straks.

Samenleefkracht zorgt voor fijn wonen

De Stationsomgeving wordt een gemengde buurt met appartementen, stadswoningen en bedrijfsgebouwen die naast elkaar staan in half open bouwblokken waar je doorheen kan lopen. De menselijke maat staat centraal en buren kennen elkaar. Ze treffen elkaar op de groene pleintjes en bij de buurtvoorzieningen op de begane grond van de hub. Om ‘samenleefkracht’ te bereiken, moet de buurt niet alleen fysiek, maar ook sociaal ontwikkelen. Daarom ondersteunen en stimuleren we een sterk sociaal netwerk op buurt-, blok- en gebouwniveau.

Het stimuleren van een sterk sociaal netwerk op buurt-, blok- en gebouwniveau.

Gebouwniveau: wooncomplex, bedrijfspand of woningcluster

1. Appartementen met gedeelde voorzieningen en verkeersruimtes die ontmoeting stimuleren

2. Cluster rijwoningen met Delftse stoep/Culemborgse geveltuin

Blokniveau: doorwaadbaar bouwblok met gedeelde tuin

3. Toegankelijke deeltuin

4. Gezamenlijke fietsenstalling

5. Afgesloten gedeelde tuin

Buurtniveau: compacte gemixte blokken met groene straten en buurtparkjes

6. Centraal buurtpark

7. Hub met deelmolibiteit en ruimte voor (fiets)parkeren

8. Ruimte voor maatschappelijke voorziening in plint

9. Groene shared space straten

10. Bedrijfspand met terras en groene gevels

Een buurtbatterij als vooruitstrevend energieconcept

Klimaatverandering, warmtetransitie en netcongestie… Allemaal actuele thema’s die vragen om een integrale visie op het energievraagstuk voor de nieuwe wijk. We hebben een antwoord gevonden in een zelfvoorzienend vijfde generatie warmtenet dat niet wordt aangesloten op gangbare structuren. Er komt slimme energie-uitwisseling van wonen en bedrijvigheid waarbij de parkeerhubs een belangrijke rol spelen. Onder de hub komt namelijk warmte- en koudeopslag. Bovendien zitten er zonnepanelen op het dak. Zo wordt de hub als het ware een buurtbatterij.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
stedenbouw architectuur beeldkwaliteitplan gebiedsvisie masterplan gebiedsontwikkeling transformatie verdichting huisvesting wonen werken culemborg stationsomgeving bedrijventerrein parkeerhub
Alle projecten
Binnenstedelijk
Gebiedsvisie
Stedenbouw
Wonen