Award Label
Award Label
overzicht projecten

Nieuwe stationsomgeving

Transformatie van een verouderd kantorengebied
 • Programma
 • Ontwerp
  2021-2023
 • Opdrachtgever
  Gemeente Bunnik i.s.m. Royal BAM Group nv Certitudo Capital, Portaal en LEKSTEDEwonen
 • Oppervlakte
  Circa 20.000 m2
 • Locatie
  Stationsomgeving Gemeente Bunnik
 • In samenwerking met
  Okra, CROSS Architecture, Bureau voor Gebiedscommunicatie
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Gebruiker
 • FSI
Nieuwe stationsomgevingNieuwe stationsomgeving

Bunnik is een prachtig dorp in een dynamische regio. Al jaren wordt gesproken over ontwikkelingen in en rondom het stationsgebied. Een uitgelezen kans voor het dorp om nieuwe en betaalbare woningen te bouwen, maar ook om Bunnik als regiopoort verder te ontwikkelen. Sinds 2021 werken SVP, OKRA landschapsarchitecten en CROSS Architecture samen aan het opstellen van een gebiedsvisie. Daarbij is het uitgangspunt het verouderde kantorengebied  ‘De Twaalf Apostelen’ geleidelijk te transformeren naar een groen en aantrekkelijk woon- en werkgebied. De opgave is op drie schaalniveaus bekeken: op het niveau van het gebied, het station en de ligging in de regio.

Verdichten en vergroenen gaan hand in hand, zo blijft het Bunniks

In de gebiedsvisie transformeert het ‘versteende’ kantorengebied naar een aantrekkelijke woonwijk. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen waaronder ouderen en starters. We bouwen hechte sociale gemeenschappen en inclusieve buurten. In de woonbuurten plek voor verschillende typologieën waardoor de nodige variatie in het gebied ontstaat. Binnen de deelgebieden zoeken we daarom juist naar rust en samenhang. Zo wonen mensen straks in een herkenbare buurt met een eigen karakter. Buurtjes om trots op te zijn.

“De gebiedsvisie biedt de bouwstenen voor de toekomst van het gebied” - Hilde de Groot, wethouder Gemeente Bunnik

Door nabij het station gestapelde bouwblokken te maken, kunnen we veel nieuwe woningen realiseren. En doordat er geen privétuinen komen, blijft er extra veel ruimte over voor collectief groen. Verdichten en vergroenen gaan zogezegd hand in hand. Dat kan alleen als je ook anders omgaat met auto’s en parkeren. De auto neemt niet langer een prominente rol in en er wordt centraal op een aantal plekken geparkeerd in gebouwde voorzieningen. Hierdoor is minder verharding nodig en kan het gebied maximaal vergroenen en is er veel ruimte voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Huidig ruimtegebruik
Toekomstig ruimtegebruik

Schuifgebied voor werkfuncties

Het gebied tussen het spoor en de A12 is minder geschikt om te wonen, maar is een ideaal 'schuifgebied' voor werkfuncties waarmee Bunnik een nieuw gezicht naar buiten kan krijgen. Werkfuncties schermen geluid af en de woningen in het gebied hebben zoveel mogelijk één geluidsluwe zijde.

Een flexibel toekomstbestendig plan

Omdat de transformatie van het bedrijventerrein naar een woongebied vele jaren zal duren, is het essentieel dat dit gefaseerd én plotsgewijs kan plaatsvinden. Eigenaren kunnen zo zelf het moment voor de (her)ontwikkeling van hun kavel bepalen. Dat gebeurt binnen een duurzaam en klimaat-bestendig raamwerk dat is gedefinieerd. De profielen van de bestaande wegen in het gebied krijgen in de toekomst een ander profiel en worden ook vergroend. Voor de plots zijn spelregels opgesteld die eigenaren de mogelijkheid bieden om of wel hun gebouw te transformeren of sloop-nieuwbouw te plegen en te verdichten.

Het ultieme fietsstation

Bunnik heeft een unieke kans om hét fietsstation van de regio te worden. Dat sluit naadloos aan op de ambities van de gezondste regio van Nederland. Driebergen-Zeist is met haar nieuwe P&R-voorziening de ideale plek om de automobilist van de A12 te halen en over te laten stappen op de trein. Bunnik zet juist in op de 'treinfietser'. De nieuw voorgestelde fietsverbinding maakt dat het station perfect bereikbaar is. De bijzondere nieuwe brug, geïntegreerd met gebouwen, maakt het kruisen van de grootschalige infrastructuur tot een bijzondere beleving en vormt een nieuw icoon bij de Poort van Utrecht. Via een nieuw gebouw op het huidige stationsplein fiets je ontspannen naar beneden en omhoog. Een gebouwde fietsenstalling direct naast het station biedt het comfort dat past bij het station van de toekomst.

Een bijzondere beleving: via een nieuw gebouw op het stationsplein fiets je ontspannen naar beneden- en omhoog.

Een groene regioknoop

Bunnik ligt in een dynamische regio waar de druk groot is. De gemeente speelt in op haar positie in de regio en maakt gebruik van haar unieke kwaliteiten. Bunnik durft te kiezen; voor ontwikkelingen die goed zijn voor Bunnik, maar ook voor het leveren van een bijdrage aan de regionale opgaven. Ook hier gaan verdichten en vergroenen hand in hand. Bunnik is een groene regioknoop. Ten zuiden van de A12 wordt geïnvesteerd in landschap en kan ruimte gecreëerd worden voor nieuwe (toekomstige) ontwikkellocaties. Essentieel hierbij zijn strategische afwegingen ten aanzien van ontsluitingen in het gebied. De toegankelijkheid van bestaande kernen én nieuwe gebieden wordt zo geborgd.


De Bunnikse regels

In de ‘Bunnikse regels’ zijn op de drie schaalniveaus de principes vastgelegd, voor de regio, het gebied en het station.

Participatie over het dna van Bunnik

We zeiden het al, Bunnik is een echt dorp. Maar wat is typisch Bunnik en hoe nemen we dat mee in de gebiedsvisie om ook van het nieuwe gebied een passende aanvulling op het dorp te maken? Goede participatie met brede betrokkenheid maakt een plan of visie beter. Dus we waren blij met de input van bewoners en leden van de klankbordgroep. Zij gaven aan dat ‘groen’ en ‘gemeenschapszin’ belangrijke kernwaarden zijn voor het wonen in Bunnik en dat verwerkten we uiteraard in onze plannen.

Het komend jaar wordt de visie verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.

Gemeente Bunnik maakte een filmpje met een korte samenvatting van de plannen door Hilde de Groot, wethouder Gemeente Bunnik en onze partner Maartje Luisman (stedenbouwkundige).

No items found.
Meer weten over dit project

Voor informatie over de bouw, het kopen of huren van woningen in projecten die door ons zijn ontworpen verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende aannemer, ontwikkelaar of woningcorporatie. Wij hebben hier geen informatie over.

stel je vraag
No items found.
Stedenbouw architectuur beeldkwaliteitplan gebiedsvisie gebiedsontwikkeling verdichting regiopoort stationsomgeving station fietsstation bunnik de twaalf apostelen woningbouw wonen duurzaam natuurinclusief participatie kantoren gestapeld

Nog meer zien van SVP?

Binnenstedelijk
Gebiedsvisie
Stedenbouw
Wonen
Alle projecten
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person