Award Label
Award Label
overzicht projecten

Kop van Noordpoort

Transformatie historisch havengebied Meppel
 • Opgave
  Gebiedsvisie t.b.v. herstructurering havengebied
 • Programma
  970 woningen, bedrijvigheid
 • Locatie
  Meppel
 • Opdrachtgever
  Gemeente Meppel, Scheepswerf Wout Liezen
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Rho Adviseurs en Roelofs
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Kop van NoordpoortKop van Noordpoort

Meppel had ooit de grootste haven van het noorden met een levendige scheepvaartindustrie langs het Meppelerdiep. In de gebiedsvisie van SVP wordt de Kop van Noordpoort opnieuw een dynamische plek met het kanaal als centrale drager voor een nieuw stuk gemengde stad waar het scheepsverleden in doorklinkt.

<quote_01>“De relicten uit het scheepsverleden, het water en de kades zijn fantastische ingrediënten voor deze nieuwe stoere wijk”<quote_01><quote_author_01> – Esther Vlaswinkel, partner en stedenbouwkundige SVP<quote_author_01>

Ruimtelijke strategie

In de ruimtelijke strategie (hierbij werkten we samen met Rho Adviseurs en Roelofs (mobiliteit)) formuleerden we vier thema’s: De stad aan het kanaal, Verbinding met de stad, Mix to the Max en Meppel’s contrast. Deze thema’s zijn leidend voor hoe we omgaan met deelthema’s als verkeer, wonen, bedrijvigheid en recreatie.

Water in de hoofdrol

In het aan de historische binnenstad grenzende gebied is het water nu zowel fysiek als visueel grotendeels afgesloten van de stad. Daar brengen we verandering in door het water weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Zo wordt het een verbindend element in plaats van een scheiding in het gebied. De kades en oevers met unieke relicten zoals bolders, kades, kranen en zelfs een scheepshelling worden openbare gebieden die zorgen voor nieuwe ontmoetingsplekken voor zowel toekomstige bewoners van het gebied als alle inwoners van Meppel en haar bezoekers.

Stadsentree naar Meppel; de stad aan het water

Zowel over land als over het water is de Kop van Noordpoort de noordelijke entree van Meppel. Onderdeel van het plan is de aanpak van de Stadsentree: een nieuwe brug over het kanaal zorgt voor een betere aansluiting van de verschillende wijken met het centrum. Noordpoort vormt de ontbrekende schakel. Langs de nieuwe entreelaan komen gebouwen met een hoge plint zodat er ruimte is voor bedrijven en winkels. Het stedelijke, levendige beeld wordt verder versterkt door een mix van wonen, werken en recreëren en veel variatie in hoogte en vorm van de bouwblokken.

Een levendige mix van wonen, werken en recreëren.

Een uniek, waterrijk woonmilieu

Doordat veel bedrijven zijn verplaatst naar een ander deel van de stad, is er ruimte vrijgekomen om bijna 1.000 extra woningen te ontwikkelen. Aan de noordkant van het plan zijn de scheepswerf en omgeving het meest waterrijke en nautische gedeelte van Meppel. De havenbekkens, pieren, kades en oevers met elementen als bolders, de scheepshelling en scheepsloods zijn de basis voor de ontwikkeling van wonen, werken, recreatie en voorzieningen.

Het noordelijkste deel krijgt een uniek woonmilieu met een duidelijke link naar het verleden. In het water krijgen unieke, drijvende woningen een plek. Op de scheepshelling worden een aantal kleinere schepen ‘drooggelegd’ die ruimte bieden aan woningen, werkruimtes en bijvoorbeeld een B&B. Daarnaast worden er nieuwe ‘woonsilo’s’ en een loods met sheddaken toegevoegd. De bestaande lange loods kan behouden blijven als verzamelgebouw met werkruimtes. De afwisseling tussen grote en kleine gebouwen zorgen voor een spannend contrast, veel variatie in het beeld en ruimte om functies flexibel in te passen.

De Oude Vaart

Aan de overzijde van het Meppelerdiep (de oostkant) wordt voortgeborduurd op de huidige verkavelingsstructuur haaks op het water zodat ook daar verbinding met het water ontstaat. Dit maakt bovendien een flexibele fasering mogelijk. De positionering van de blokken zorgt voor verrassende verblijfsruimtes langs het water. Door het parkeren deels in een centraal parkeergebouw op te lossen, is er veel ruimte voor openbaar en privé groen.

Als het aan ons ligt wordt het verouderde havengebied de komende jaren een levendige, dynamische stadswijk.

De plankaart
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
stedenbouw gebiedsvisie masterplan gebiedsontwikkeling meppel kop van noordpoort haven drijvende woningen wonen werken bedrijvigheid recreëren water historie
Alle projecten
Gebiedsvisie
Stedenbouw
Renovatie en Transformatie