Award Label
Award Label
overzicht projecten

Schoolstraat - Talmastraat

Verschuivingen in rooilijnen en afwisseling in kaprichtingen

Op de plek van een gevarieerde en levendige buurt in Leerdam zal nieuwbouw gerealiseerd worden. We hebben de essentiële kwaliteiten uit de bestaande bebouwing vertaald naar een duurzame en toekomstbestendige buurt. De verschuivingen in de rooilijnen en de afwisseling in kaprichtingen zorgen ervoor dat het ontwerp in hoofdlijnen een ruimtelijke rijkdom biedt.

Vakmanschap is meesterschap

Wat dichter bij de mens zorgen de lage doorgaande luifels en zorgvuldig gedetailleerde entrees in combinatie met een aantal bijzondere details in het metselwerk voor een sympathieke uitstraling en een grote mate van vakmanschap. Deze details zijn belangrijk voor de eenheid en samenhang in de wijk en daarmee de nieuwe identiteit. De historisch ogende metselwerkdetails worden prefab op de bouw aangeleverd.

Bijzondere details in het metselwerk

Appartementengebouw als blikvanger aan het plein

Op de kop van de nieuwe buurt staat het appartementengebouw dat de poort vormt van de wijk, maar ook een landmark is voor het grotere geheel. De kappen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het geheel en passen goed bij de schaal van de grondgebonden woningen. De flexibel indeelbare plattegronden zijn opgenomen binnen een heldere structuur. De woningen op de begane grond zijn 50 cm opgetild vanwege de privacy. Snackbar Lucky bevindt zich in de plint van het gebouw. De schoorsteen die de frietlucht afvoert tot boven de dakrand is onderdeel van het architectonische ensemble.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
appartementen architectuur binnenstedelijk combinatiegebouwen dorps en groen wonen herbestemmen hergebruik herstructurering interieur krimp masterplannen en gebiedsvisies onderwijs en welzijn openbare ruimte participatie en cocreatie renovatie stedenbouw structuurvisies utiliteitsbouw welstandsnota werk en winkelgebieden woningbouw zorg
Architectuur
Wonen
Alle projecten
Stedenbouw