Award Label
Award Label
overzicht projecten

Overvecht Centrum

Ruimtelijke en financiële verkenning voor herontwikkeling
 • Opgave
  Ruimtelijke en financiële verkenning centrumgebied
 • Programma
  1.500 -2.500 woningen, ca. 35.000 m2 commercieel gebouwde parkeervoorziening
 • Locatie
  Utrecht
 • Opdrachtgever
  Gemeente Utrecht
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Urban Reality en Empaction
 • Ontwerp
  2021
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Overvecht CentrumOvervecht Centrum

De gemeente Utrecht zag kansen om Overvecht Centrum te transformeren van een versteend gebied met achterstallig onderhoud naar een levendig gebied met ruimte voor ontmoeting, groen en cultuur. Ook is er plek voor verdichting met een goede woningmix. Hoog tijd voor een nieuwe visie om het gebied te kunnen ontwikkelen naar een stedelijk knooppunt voor de snel groeiende stad. Samen met Urban Reality en Empaction stelden we de ‘Ruimtelijke en Financiële Verkenning Overvecht Centrum’ op met ruimte voor zowel verdichting als vergroening.

De neuzen dezelfde kant op

Zowel de gemeente als de verschillende grondeigenaren zagen de noodzaak voor kwaliteitsverbetering, maar hadden verschillende inzichten over de oplossing. We voerden diverse gesprekken met alle betrokken partijen en zo konden we ze overtuigen dat het loont om over de eigen eigendomsgrenzen heen te kijken en dat een integraal plan meer kan zijn dan de som der delen. En dat is nou precies de kracht van SVP.

<quote_01>“Samenwerken leidt tot een veel beter plan” <quote_01><quote_author_01>– Mike Wissing, stedenbouwkundige SVP<quote_author_01>

Gezamenlijk een integraal plan maken

Samen werden we het eens over ‘zoet en zuur’ waarmee we bedoelen dat een evenwichtig plan niet alleen een goede balans heeft tussen functies als wonen, bedrijvigheid, parkeren en groen. Ook inzicht in de samenwerkingsafspraken en financiële bijdragen vanuit afzonderlijke ontwikkelingen komt de integrale ontwikkeling van een gebied ten goede.

Verkenning brengt mogelijkheden en dilemma’s in beeld

In onderstaand schema zie je onze aanpak voor het verbeteren van Overvecht Centrum. Eerst stelden we gezamenlijk de ambitie vast aan de hand van drie kernwaarden: divers (diversiteit, programma, woningaanbod, gebruik openbare ruimte), verbonden (goede bereikbaarheid én verbinding van mensen) en zichtbaar (uitnodigend met hoge verblijfskwaliteit).

Vervolgens deden we een studie naar diverse scenario’s die we toetsten aan de kernwaarden en aan de belangen van de individuele stakeholders. Zo kwamen de mogelijkheden en dilemma’s voor een verantwoorde gebiedsontwikkeling (ruimtelijk en financieel) boven tafel.

Het raamwerk is flexibel én geeft zekerheid

We ontwikkelden een flexibel raamwerk als eerste aanzet zodat het ruimtelijk concept gefaseerd ontwikkeld kan worden. Voor de afzonderlijke plots zijn principes vastgelegd die zowel flexibiliteit als zekerheid geven. En natuurlijk past het raamwerk bij de visie van de stad.

Luchtfoto van het verouderde Overvecht Centrum.
De raamwerkkaart is een eerste aanzet om het ruimtelijk concept te vertalen in een toekomstige hoofdstructuur voor het gebied.

Een heldere structuur

Een belangrijk uitgangspunt voor het raamwerk is een heldere structuur en een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte. De structuur is op hoofdlijnen vastgelegd. De exacte vorm, inhoud en de plek van de functies en gebouwen binnen het raamwerk kan eventueel in de volgende fase bijgesteld worden.

Zichtbaar en aantrekkelijk: ruim baan voor de voetganger
Divers: aantrekkelijke verblijfsplekken
Verbonden: uitstekende bereikbaarheid voor langzaam verkeer
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
Stedenbouw gebiedsvisie gebiedsontwikkeling herontwikkeling revitaliseren verdichten vergroenen ruimtelijke en financiële verkenning mobiliteit utrecht overvecht centrum urban reality empaction
Alle projecten
Binnenstedelijk
Gebiedsvisie
Stedenbouw