Award Label
Award Label
overzicht projecten

Woonzorglandgoed De Trappenberg

Actieve en geborgen leefomgeving in het landschap

De Trappenberg is een complex waar al ruim een eeuw functies gericht op zorg zijn gevestigd. Van een sanatorium tot meest recent een revalidatiecentrum. SVP heeft, in samenwerking met B+O Architecten, TenBrasWestinga en Adviesbureau Haverdroeze, in opdracht voor Waterland Real Estate en Amvest, het integrale masterplan gemaakt voor het toekomstige woonzorglandgoed De Trappenberg. Het terrein zal een fijn en veilig thuis bieden aan ouderen, omringd door goede zorg.

Kernwaarden uit het ontwerp


Karakteristiek hoofdgebouw en nieuwe gebouwen

Met een witte gevel en rode daken zit het hoofdgebouw, het voormalig sanatorium, in het collectief geheugen en daar zal hij ook blijven. De latere aanbouw aan de achterkant van het hoofdgebouw zal tijdens de renovatie niet bewaard blijven. Het voormalige hoofdgebouw van het sanatorium is, samen met het paviljoen voor short-stay opvang ten noorden van het hoofdgebouw, onderdeel van het cluster waar ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen in zijn ondergebracht. Het hoofdgebouw is het meest openbare gebouw met daarin het restaurant met het terras aan de door de vleugels omarmde centrale voorruimte.

Links: het hoofdgebouw, rechts: de aanbouw die zal worden gesloopt
Plankaart van woonzorglandgoed De Trappenberg

Alle nieuwe gebouwen hebben eenzelfde volume opbouw en samenhang in de materialen zodat de gebouwen voelen als één familie. De bebouwing is alzijdig, dus dit betekent geen achterkant met galerijen, maar woon- en buitenruimtes aan alle kanten. Menselijke maat en aansluiten bij het landschap zal aan de buitenrand leidend zijn, aan de binnenzijde van het plangebied zullen de omarming van de tuinkamer en privacy voor bewoners centraal staan.

Landschappelijke buitenruimte en de gecultiveerde tuinkamer bij de verschillende clusters

Landschappelijke inpassing

De kwaliteit van De Trappenberg wordt bepaald door de waardevolle bos- en heidegebieden rondom de locatie. De Trappenberg is ook een historisch bijzondere plek omdat het terrein deel uitmaakt van het 18e eeuwse landgoed Crayloo.

Onderdeel van het landgoed Crayloo

De natuurlijke omgeving die het terrein omringt, wordt naar binnen getrokken: het woonzorglandgoed krijgt een landschappelijk karakter met bos en heide als basis. Daarbij worden de op het terrein aanwezige landschappelijke elementen zoals de hoogteverschillen, de huidige groenstructuur en de aanwezige waardevolle bomen opgenomen in het inrichtingsplan. De bijzondere plekken binnen het terrein worden verbonden met de bijzondere plekken en routes buiten het terrein. Fysiek, via wandelpaden en ruimtelijk, met zichtlijnen. Op deze manier wordt het woonzorglandgoed onderdeel van het landschappelijk en recreatief netwerk in de omgeving.

hoogteverschil - groenstructuur - bestaande bomen

Tuinkamers als thuis in het landschap

In het ruimtelijk plan zijn de wenselijke gradaties van avontuurlijk naar geborgen gekoppeld aan de hoofstructuur van het gebied: de gradaties van natuurlijk (ruig, open) landschap naar cultuurlijk (tuin/terras, besloten). De opzet in drie clusters van meerdere gebouwen die vrij liggen in het natuurlijke landschap is hierop gebaseerd. De gebouwen in een cluster vormen samen een omsloten en geborgen ruimte. Dit zijn de gecultiveerde tuinkamers in het landschap.

De aanwezigheid van het landschap is een belangrijke kwaliteit voor het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Het biedt alle mogelijkheden voor actieve ontspanning en voor het genieten van wat de natuur brengt. Maar bij het woonzorglandgoed speelt ook geborgenheid een grote rol. Mensen moeten zich veilig en verbonden voelen en echt thuis kunnen zijn. Het vormgeven aan deze twee uitersten vormt de kern van het ruimtelijk concept voor De Trappenberg.  

geborgen clusters - natuurlijk landschap - verbonden met de omgeving

Ruimtelijke structuur

De drie woonclusters zijn gesitueerd rondom een groen ‘hart’. Dit hart wordt gevormd door de kleine heuvel in het terrein. Hier stond in de tijd van het landgoed een prieeltje en dit zal ook in het woonzorglandgoed een rust- en uitkijkpunt worden. Het groene hart vormt de schakel tussen de clusters, maar ook een schakel in de landschapslijn van oost naar west: van Tafelbergheide,  voorruimte van het hoofdgebouw, naar groene hart en de Trapjesberg in het bos.

Met een beperkt aantal buren deelt men een gebouw, met vier of vijf gebouwen deelt men de tuinkamer – het binnengebied van een cluster gebouwen met ruimte om elkaar te ontmoeten. Gezamenlijk delen de bewoners hier ook de parkeervoorzieningen. Verder kunnen alle bewoners gebruik maken van de voorzieningen in het hoofdgebouw en het 7ha park van het landgoed.

Beleving van binnenkomen

Ondanks de hoogteverschillen in het terrein worden alle nieuwe gebouwen vrijwel op hetzelfde peil gerealiseerd. De parkeervoorziening in de twee tuinkamers wordt verdiept aangelegd en aangekleed met bomen, struiken en/of pergola’s om de auto’s zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Verdeeld over het terrein en beschut achter hagen worden de overige parkeerplaatsen voor bewoners, personeel en bezoekers op een open en groene bestrating gerealiseerd. In het bos zal geen parkeren toegevoegd worden.

No items found.
No items found.
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
stedenbouw stedenbouwkundig plan zorg wonen woonzorglandgoed trappenberg revalidatiecentrum masterplan inrichtingsplan ouderenhuisvesting seniorenwoningen
Renovatie en Transformatie
Wonen
Zorg
Landschappelijk wonen
Stedenbouw
Architectuur
Alle projecten