Bezoek toekomstig circulair buurtschap Crailo

21 Sep
2021

Zaterdag 25 september wordt er voor de vierde keer een Open Crailodag georganiseerd in het toekomstige circulaire Buurtschap Crailo (GEM Crailo B.V.) SVP heeft hiervoor het ambitiedocument en beeldkwaliteitsplan voor ontwikkeld. Een plan waarin de natuur leidend is. De auto zal een andere rol krijgen in de toekomst van Crailo. Wat betekent dat exact voor de parkeernormen, de strategische inzet van (deel)auto’s, de aanpak van het OV en het stimuleren van fietsers en wandelaars én de inrichting van de openbare ruimte? En wat zijn buurthubs nou precies?

Tijdens de Open Crailodag zal informatie over de thema’s mobiliteit, energie en biodiversiteit aan het bod komen. Bezoek de minibios, ontdek het toekomstig buurtschap of verken wandelend of fietsend het terrein.


Meer informatie over de Open Crailodag is hier te vinden.

Meer informatie over het beeldkwaliteitsplan.


Download het bestand

Laatste nieuwsberichten