Centrumvisie Son

29
Apr
2024

Een nieuwe centrumvisie voor Son, om de auto terug te dringen, te vergroenen en zo het centrum op de lange termijn vitaal te houden. Dat was de opgave die gemeente Son en Breugel meegaf aan SVP en OKRA landscape architects. In drie scenario’s, waarin het centrum autoluw of zelfs autovrij wordt gemaakt, laten we zien welke kwaliteit dat kan opleveren.

Hoewel elk scenario zijn eigen unieke kenmerken heeft, delen ze allemaal hetzelfde doel: het creëren van een leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk centrum voor alle inwoners en ondernemers. De gemeenteraad heeft op 18 april kennisgenomen van de drie scenario’s, waarbij rondom de maquette een geanimeerde gedachtewisseling plaatsvond.

De komende tijd gaat het team de scenario’s bespreken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden op verschillende participatiemomenten. We hebben er zin in om tijdens die bijeenkomsten onze scenario’s verder aan te scherpen en te horen hoe het centrum van Son in de toekomst kwalitatief moet veranderen.

Download het bestand
svp architectuur stedenbouw centrumgebied toekomstvisie participatie