Gevarieerd woongebied

17
Jan
2023

Aalsmeer krijgt er een mooi gevarieerd woongebied bij. Oosteindedriehoek deelgebied 1 wordt een woonwijk met verschillende sferen, dichtheden en woonmilieus. Dorps, stedelijk en een mix van deze twee. Een wijk met een heus dorpsplein, appartementen in een woonhof als accenten langs de dijk en daarnaast ook ruimte voor wandelpaadjes, mooie groene woonstraten en duurzame groene ingrepen, zoals wadi’s, om klaar te zijn voor de toekomst. Water heeft een belangrijke rol in het ontwerp van de wijk. Niet alleen vanuit cultuurhistorie, maar ook door de mooie lange waterlijnen met groene oevers, rietkragen, karakteristieke bomen en bruggen, is het de verbinding met het omliggende gebied én geeft kwaliteit voor de bewoners. “Het hóórt daardoor echt op deze plek”, zegt SVP collega Manon Witbraad, stedenbouwkundige van het plan.

De huidige locatie

De toegepaste stedenbouwkundige en landschappelijke elementen hebben geleid tot een bijzonder mix in opzet van de wijk. En dat heeft dan weer geleid tot een ontwerp wat het team SVP en Adviesbureau Haver Droeze op het lijf geschreven is. Hiermee sluit deze wijk zorgvuldig aan bij de wijk Nieuw Oosteinde waar SVP alweer 20 jaar geleden als stedenbouwkundige bij betrokken was.

Oosteindedriehoek deelgebied 1 stedenbouwkundig plan

Vlak voor de kerstvakantie van 2022 werd de anterieure overeenkomst voor Oosteindedriehoek deelgebied 1 getekend door gemeente Aalsmeer en onze opdrachtgevers, Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Roosdom Tijhuis en Eigen Haard.

Download het bestand
aalsmeer oosteindedriehoek woonwijk eigen haard van wanrooij roosdom tijhuis