Goedkeuring bestemmingsplan

1
Feb
2024

Velp is trots op het nieuwe binnenstedelijke plan Park Nieuw Velp (voorheen IJssel District). Een aanzienlijk plan met ruimte voor bijna 800 woningen in een groene setting, waarmee gemeente Rheden een stevige bijdrage levert aan de woningbouwopgaven van regio Arnhem-Nijmegen. Het bestemmingsplan werd eind december unaniem goedgekeurd in de raadsvergadering. Met een reactie als ‘een thuis voor de toekomst’ en complimenten over het proces waarin gemeente en bewoners werden meegenomen, kan ons team Stadkwadraat BV, Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur en Gelders Genootschap dan ook alleen maar heel tevreden zijn.

Park Nieuw Velp beslaat het voormalige ziekenhuisterrein in Velp. Een historische plek, want ook het voor die tijd hoogstaande ziekenhuis was in de jaren ’70 al een reden voor trots in Velp. Voor ontwikkelaar Rudius Vastgoed is het ziekenhuisgebouw dan ook de pijler van het plan. Vanaf de start van het project is uitgegaan van een duurzame en waar mogelijk circulaire transformatie van dit gebouw. Het beeldkwaliteitplan, wat tegelijkertijd is vastgesteld als bijlage van het bestemmingsplan, zet in op de verankering van de geschiedenis, optimisme met een beetje lef, een stedelijk en menselijk plan, meer ruimte voor groen en blauw en een eigen (Velpse) identiteit. Het plan kenmerkt zich verder door een mix van woningtypen voor een diverse doelgroep, optimistische architectuur en natuurlijk groen in de vorm van een stevig nieuw park voor Velp in het hart van de wijk.

SVP zal de aankomende jaren betrokken blijven bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van het plan.

Situatie in 2021
Het terrein in de jaren '70

Omdat het een toekomstige ontwikkeling betreft zijn de artist impressions bedoeld als sfeerbeelden.

Download het bestand
svp architectuur stedenbouw Velp renovatie circulariteit duurzaam woningopgave woonwijk binnenstedelijk biodiversiteit stedelijk verdichting parknieuwvelp