Healty urban living in Utrecht

23 Mar
2021

Utrecht heeft als eerste stad in Nederland al jaren lang gezonde verstedelijking als uitgangspunt. Dat blijkt onder andere uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, een document dat aangeeft hoe Utrecht de stad op de lange termijn willen inrichten. Utrecht, en daarmee dus ook het voormalig defensieterrein, is koploper op dit gebied.

De Merwedekanaalzone, nu een verouderd bedrijventerrein, is de belangrijkste verdichtingszone in de stad Utrecht. Deze zone verbindt twee werelden, de oude en de nieuwe stad. SVP heeft in samenwerking met OKRA en ARUP in opdracht van BPD het stedenbouwkundig plan gemaakt voor ruim 600 stadswoningen op het voormalige Defensieterrein, het eerste deelgebied dat gerealiseerd wordt binnen de Merwedekanaalzone. De Nieuwe Defensie wordt een voorbeeld van gezond stedelijk leven. Dat uit zich op allerlei manieren, de hele wijk is autovrij, het plan stimuleert actief en gezond leven en er is heel veel aandacht voor groen in allerlei gradaties. Van balkon tot collectieve binnentuin en daktuin tot stadspark en tot slot zelfs het rondje stadseiland rondom heel Kanaleneiland; groen dat uitnodigt tot bewegen en sociaal contact. Immers, een groene woonomgeving draagt bij aan het geluk en dus de gezondheid van mensen.

Eén van de pijlers in dit plan is de speelse stad: een speelse stad verrast door onverwachte plekken, er is altijd iets te ontdekken, of je nu 0 bent of 100! De speelse stad is kleurrijk en divers. Maar speels staat ook voor ‘easy living, gemak, licht’ leven – letterlijk en figuurlijk – we maken een lichte en zonnige stadswijk, door bijvoorbeeld met behulp van parametrisch design er voor te zorgen dat iedereen in de wijk minstens twee uur direct zonlicht in huis heeft en uitzicht op groen.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer.

Laatste nieuwsberichten