Samen oud worden

2
Apr
2024

Het debat over huisvesting voor ouderen gaat over het aanpakken van het groeiende tekort aan zorgverleners, toenemende financiële druk en gebrek aan aantrekkelijke huisvesting voor ouderen. Daarnaast groeit de zorg over vereenzaming onder ouderen, die verlangen naar gezelschap en gemeenschapszin.

Het besef dat verandering noodzakelijk is, biedt volgens SVP een unieke kans om gemengde buurten, groene leefomgevingen en duurzame woningen te ontwerpen die deze uitdagingen aanpakken. Door activiteiten en groene ruimtes te integreren, bevorderen we een gezonde levensstijl. Onze aanpak richt zich op het mixen van verschillende doelgroepen, zowel in leeftijd als vitaliteit. Door minder en meer vitale ouderen samen te brengen, en zelfs verschillende leeftijdsgroepen te mengen, creëren we een dynamische en ondersteunende omgeving.

In onze plannen staan diverse oplossingsrichtingen centraal. Van het ontwikkelen van gemengde woonwijken tot het aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen, streven we naar een inclusieve en levendige leefomgeving. We geloven dat deze aanpak niet alleen de huisvestingsproblematiek voor ouderen adresseert, maar ook bijdraagt aan een minder eenzame, duurzame en gezonde samenleving.

We geloven in zorg op maat door het balanceren van voorzieningen en verschillende woontypologieën, waarbij kleinschaligheid en een menselijke maat centraal staan. We willen een leefomgeving ontwerpen die uitnodigt tot beweging, ontmoeting en zelfstandigheid, terwijl we de wensen van ouderen centraal stellen door hen bijvoorbeeld te betrekken bij het ontwerpproces. Ons doel is om een omgeving te creëren waar ouderen samen kunnen leven, gestimuleerd worden en zich verbonden voelen. Samen oud worden!

Lees hier ónze visie over dit onderwerp.

Download het bestand
ouderenhuisvesting seniorenwoning woningcrisis woonbeleid woonzorgwoning huisvesting ouderen