Masterplan stationsomgeving

27
Jun
2023

SVP en Flux landscape architecture winnen de opdracht voor het masterplan voor de stationsomgeving Culemborg.

Dit gebied in Culemborg wordt een duurzame, eigentijdse en stedelijke wijk die zich voegt in de bestaande stad. Het bedrijventerrein Pavije, aan de zuidzijde van het spoor, wordt getransformeerd tot een nieuw gemengd stadsdeel van 33 ha. De ambities zijn vastgelegd in de dit voorjaar vastgestelde structuurvisie.

Next step voor SVP en Flux is dus de ontwikkeling van het masterplan. We gaan de komende jaren in opdracht van de gemeente aan de slag om hier een levendig Culemborgs stadsdeel te gaan maken. Waar wordt gewoond en gewerkt in een autoluwe omgeving met ‘Groen, tenzij...’ als motto. De gemeente heeft in ons team een samenwerkende partner gevonden die zogezegd naast hen staat in dit intensieve traject van participatie, planning en procedures. Hiervoor zullen wij bijvoorbeeld onze participatietool SVP Pressurecooker inzetten.

Een opdracht met deze kenmerken past goed bij ons en samen met het team Flux kijken wij er dan ook naar uit om de spoorzone in Culemborg een nieuw gezicht te geven. En we mogen al direct van start, begin juli is de eerste gezamenlijke werksessie!

Hieronder een impressie van het gebied met de huidige inrichting

Download het bestand
stedenbouw architectuur svp pressurecooker svppressurecooker gewonnen tender selectie masterplan gebiedsvisie stationsomgeving spoorzone spoor woonwijk woningbouw verdichting binnenstedelijk