Volgende fase De Amerhorst

15
May
2023

De volgende fase voor sloop/nieuwbouw van ouderenhuisvesting De Amerhorst van Amaris Zorggroep. Na vaststelling van de kaderstellende notitie door gemeente Amersfoort gaat SVP nu verder met de benodigde stukken voor het uitwerkingsvoorstel.

Het gebouw ligt aan de rand van het stadslandgoed Nimmerdor. Het huidige, langgerekte gebouw wordt vervangen door twee aparte volumes met verschillende hoogtes. Tussen de twee gebouwen ontstaat een plein waaraan de entrees en een (openbare) ontmoetingsruimte zijn gesitueerd. De planlocatie vormt de overgang tussen stad en bos. De terreininrichting reageert hierop door materialen, beplanting en kleuren te kiezen die passen bij de bossfeer en daarmee het bosgebied als het ware 'aankondigen'. In het ontwerp hebben wij samen met Adviesbureau Haver Droeze ook rekening gehouden met natuurinclusiviteit door het maken van schuilplaatsen voor insecten, vleermuizen en vogels, aanplant van nieuwe bomen en parkeerplaatsen met halfopen verharding.

Inmiddels zijn vanuit onze opdrachtgever Habion diverse participatie momenten geïnitieerd met bewoners en omwonenden.

Een fijne, nieuwe plek voor zowel senioren als voor andere leeftijdsgroepen op deze locatie aan het park in Amersfoort.

Download het bestand
ouderenhuisvesting participatie seniorenhuisvesting seniorenwoningen woonzorgwoningen svp architectuur stedenbouw amerhorst amersfoort nimmerdor zorggroep amaris