Ontwerpend onderzoek online

26 Mar
2021

Lunetten wordt volgens de ruimtelijke strategie Utrecht één van de nieuwe centra van de stad. De vraag is echter, hoe komt dit knooppunt rond het station er uit te zien? Wij zijn door AORTA gevraag om mee te denken en met een andere bril naar dit gebied te kijken. Onze Esther en Martijn hebben een online workshop geleid met verschillende specialisten van de gemeente en andere partijen. Tijdens deze ontwerpsessie werd er gekeken hoe Lunetten een nieuwe groene poort voor Utrecht zou kunnen worden en hoe je om zou kunnen gaan met o.a. het landschap, erfgoed en mobiliteit.

In juni volgt er nog een tweede workshop waar er verder op in gegaan hoe de bevindingen uit de eerste workshop vertaald zouden kunnen worden in concrete ideeën voor de locatie.

Laatste nieuwsberichten