Over de toekomst van onderwijs en het effect daarvan op gebouwen

1
Mar
2021

Tijdens een avond begin maart zijn zeven onderwijsexperts bij elkaar gekomen om het te hebben over ‘school-maken’. Schooldirectieleden, adviseurs voor het onderwijs, architecten met veel ervaring in het ontwerpen van scholen en een stedenbouwkundige. Samen hebben ze gesproken over welke trends er gaande zijn, wat er al gebeurt in de wereld aan bijzondere schoolsystemen, wat de voorspellingen zijn voor de nabije en verre toekomst en vooral, hoe de scholen er dan uit kunnen zien. Wij hebben als ontwerpbureau ook verder vooruit gekeken naar drie toekomstscenario’s van de school, die zijn uitgewerkt en aangevuld met onze eigen ideeën, allemaal te lezen in deze folder.

Via deze weg willen wij ‘onze’ experts bedanken voor hun tijd en het delen van ideeën. Bedankt Mirjam Havinga, Ingrid van Rossum, Peter van Tuinen en Rynette de Villiers!

Download het bestand