Plan Bodegraven unaniem goedgekeurd door de raad

1 Apr
2021

“We bouwen een buurt met 274 woningen, waarin ook jongeren en senioren een plekje vinden”, schrijven burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeenteraad om het Stedenbouwkundig plan ‘Hofjes van Dronen’ op 24 maart vast te stellen. Hiermee zou een “lang gekoesterde wens” in vervulling gaan. Van de geprojecteerde woningen is in het voorstel bijna een kwart (23 procent) sociale huur en koop, en 15 procent middelbare huur, tot maximaal € 925. Veel woningen zijn specifiek bedoeld voor één- en tweepersoons huishoudens zoals jongeren, starters en senioren.” Aldus de Bodegraafse krant.  

Het oude bedrijventerrein Dronehoek dat tegen de binnenstad van Bodegraven aanligt is in handen van een drietal projectontwikkelaars: Slokker, Brookland en Jansen de Jong. Door SVP is een stedenbouwkundige visie voor het verouderde bedrijventerrein opgesteld. De nieuwe visie biedt een goede basis voor de herontwikkeling van het gebied. Het plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk én omwonenden.

Verder verteld de krant nog: “Bijzonder in het plan is de omgang met mobiliteit. De ligging in de nabijheid van het station en de verwachte bevolkingssamenstelling van het plangebied, met dalend autobezit, maken het de gemeente mogelijk een “vernieuwende visie” te volgen door de organisatie ‘We Drive Solar’ actief elektrische deelauto’s, scooters en fietsen te laten aanbieden. Die visie neemt het gemeentebestuur mee in de communicatie en marketing van het plan naar potentiële kopers en huurders toe. Op basis van verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan kan na de zomer een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De bouwvoorbereiding zou dan medio 2022 kunnen starten.” Wij kunnen niet wachten!

Lees meer hier

Laatste nieuwsberichten