Radboud University

13
Mar
2023

De Radboud University in Nijmegen heeft SVP en IMOSS bureau voor stedenbouw gevraagd om om een ontwikkelperspectief te maken, gebaseerd op de ambitie van de universiteit voor het deelgebied Heyendaal Oost.
Hoe kan dit gebied een groene, samenhangende en levendig deel van de campus worden? Deze ambitie is vertaald in pijlers voor het gebied waaronder: landschap vormt de boventoon, het versterken van interne samenhang en het worden van een levendig onderdeel van de stad.

Omdat toekomstige ontwikkelingen onzeker kunnen zijn, is een flexibel raamwerk ontworpen. De toekomstige bouwmassa en de positie van verschillende functies is variabel, reden om spelregels te ontwikkelen. De groene binnenwereld is een belangrijk onderdeel, de ontwikkeling van een tuinenwereld sluit aan op bekende voorbeelden van universiteitscampussen in het buitenland. Basis van het raamwerk is een aaneenschakeling van verschillende binnentuinen. Deze verschillen in schaal en vorm zodat er verschillende sferen in het gebied zullen ontstaan. De grootste tuin is het Bèta hart waar verschillende faculteitsgebouwen aan gelegen zijn.  

Het resultaat is een georganiseerd geheel dat de verschillende functies en verblijfsruimtes op slimme wijze met elkaar verbindt en logisch aansluit op het bestaande netwerk en routes van de campus en de stad. Het brengt goed de potentie van het gebied in beeld, laat zien hoe #vergroenen en verdichten samengaan en welke kansen het kijken met deze ‘groene bril’ oplevert.

De ontwikkeling van de Radboud Universiteit staat als vanzelfsprekend niet op zichzelf. Deze past in een lange traditie van ruimtelijke ontwerpen voor universiteitscampussen wereldwijd.

Download het bestand
ontwikkelperspectief heyendaal campus landschap tuinenwereld universiteitscampussen faculiteitsgebouwen verblijfsruimtes vergroenen verdichten onderwijs scholenbouw leefomgeving stedenbouw architectuur svp nijmegen university