Adviseur op de campus

22
Nov
2023

Universiteit van Amsterdam heeft SVP geselecteerd als stedenbouwkundig adviseur voor de 3 campussen Universiteitskwartier, Roeterseiland en Science Park in Amsterdam.

Een mooie langlopende opdracht waarbij wij als externe schakel met de betreffende interne afdelingen ons gaan buigen over actuele thema’s. Zoals verduurzaming, natuurinclusiviteit en (omgevings-)participatie om maar een paar voorbeelden te noemen.

SVP kenmerkt zich als bureau met zowel architectuur als stedenbouw en kan zo integraal een project aanvliegen. Verschillende rollen aannemen, zoals strategisch sparring partner, procesbegeleider of specialist (scholen, architectuur), is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Dit is een duidelijke meerwaarde bij complexe, binnenstedelijke locaties, iets wat van toepassing is op de universiteitscampus in Amsterdam.

(Beeld Wouter van der Wolk via UvA)

Download het bestand
svp architectuur stedenbouw amsterdam campus universiteit adviseur binnenstad binnenstedelijk verdichting gebiedsvisie universiteitskwartier roeterseiland sciencepark selectie scholen scholenbouw