Week van de Circulaire Economie

11
Mar
2024

Vandaag op 11 maart 2024 start de Week van de Circulaire Economie. Wij dragen graag inspiratie bij aan deze week door te vertellen over 2 van onze projecten waarin circulariteit een grote rol speelt, Oude Rechtbank in Amersfoort en Buurtschap Crailo in 't Gooi.

Oude Rechtbank

Circulair ontwerpen kent vele gezichten. Voor het ontwerp van Oude Rechtbank hebben we ons daarbij als hoofddoel gesteld de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. Ons vertrekpunt daarbij is de transformatiestrategie ‘niet slopen, tenzij…’ die inhoudt dat we hergebruiken wat goed is. Een groot deel van de bestaande Oude Rechtbank kan daardoor behouden blijven, inclusief de voormalige rechtszaal. Wat we niet behouden wordt circulair gesloopt. Nieuwe toevoegingen zijn circulair en bio-based. De hoofddraagconstructie van de nieuwbouw is van hout, geprefabriceerd en remontabel. Gedurende de hele levensloop slaat het gebouw zo meer CO2 op dan ze uitstoot.

Schema van de transformatiestrategie Oude Rechtbank

Ook strijdt het nieuwe kantoorgebouw op andere manieren tegen klimaatverandering. Iedereen kan zien dat het gebouw natuurinclusief en klimaatadaptief is. De groene gevels en terrassen dragen bij aan de biodiversiteit en reduceren hittestress in het hoogstedelijke stationsgebied. De gevelpanelen van keramiek en biocomposiet bieden ruimte aan nieuwe ‘bewoners’ dankzij geïntegreerde nestkasten en insectenhotels. Nauwkeurig uitgewerkte overstekken aan de zonnige dakterras-zijde hebben geïntegreerde zonnepanelen in zich. Op die manier houden de overstekken de warmte buiten het gebouw, maar wekken ze ook nog eens energie op. Bij dit project werken we samen met Rijnboutt in opdracht van AM Gebiedsontwikkeling.


Buurtschap Crailo

Buurtschap Crailo is een uniek circulair project. Dat begint voor ons bij de eerste van de 6 R’s. Rethink! Toen we 7 jaar geleden met de planvorming voor deze voormalige legerbasis starten, was het voor de gemeentes een no-brainer dat het leegstaande militaire opleidingsgebouw de Spiegelhorst gesloopt zou worden. Een betonnen kolos met een vloeroppervlak van maar liefst 3500 m2, kon dit niet juist hét circulaire icoon van dit duurzame buurtschap worden? Circulaire hub De Groene Afslag voelde zich aangesproken. Het gebouw is behouden en wordt met een opvallende oranje trap, die alle dakterrassen van deze brutalistische ‘apenrots’ voor bezoekers verbindt, inderdaad dat icoon dat we voor ogen hadden.

Voor de twee garageloodsen en het museumgebouw gold hetzelfde, waarom slopen? Voor deze karakteristieke gebouwen zijn twee CPO groepen met een groen hart gevonden die prachtige én circulaire ontwerpen hebben gemaakt. Voor Bosburen is de vergunning nu verleend en voor Klein Crailo is deze in aanvraag. Het kan dus wél!

Ook in de openbare ruimte staat circulariteit voorop. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt en dat gaat samen met het oogsten van materiaal. Tegelijk met het inrichtingsplan is in een oogstplan gemaakt waardoor we een goed beeld hadden van wat in welke hoeveelheid aanwezig was en een balans kunnen vinden met de inrichting. De infiltratievoorziening op Crailo illustreert goed hoe oude materialen worden hergebruikt voor een slimme waterberging. Door betonstraatstenen te recyclen, wordt overtollig water opgevangen en langzaam terug in de grond geïnfiltreerd.

Loop mee door Crailo met SVP stedenbouwkundige Esther Vlaswinkel door te klikken op bovenstaande video.

Download het bestand
svp architectuur stedenbouw weekvandecirculaireeconomie circulair duurzaam klimaatneutraal2050 buurschapcrailo ouderechtbank transformatie biotoop stationsgebied duurzaamheid